Fashion marketing a management

Prezenční bakalářské profesní studium
(připravujeme příjem přihlášek pro ak. rok 2022/2023)*

Obdiv patří k businessu.
Uděláme z vás jeho hvězdu. Získáte přehled nad módními trendy a budete volit vždy správnou strategii při rozhodování, ať už u návrhů, výroby, budování značky, reklamy nebo samotného prodeje. Díky nabytým znalostem budete schopni vést kreativní týmy v procesech vývoje, tvorby, propagace i prodeje módy.
Naučte se v tom chodit.

Fashion marketing a management zahrnuje všechny aspekty ovlivňující výrobu, propagaci a prodej módního zboží. Naučte se řešit různé otázky a rizika spojená s módním businessem. Díky nabytým znalostem budete schopni vést kreativní týmy v procesech vývoje, tvorby, propagace i prodeje módy. Získejte přehled o módních trendech i směrech a zvolte vždy správnou strategii ve všech fázích rozhodovacího procesu, ať už se jedná o návrhy, výrobu, budování značky, reklamu či samotný prodej.

Díky specializaci Fashion management si osvojíte schopnost:

 • Plánovat a vést projekty, vyhodnocovat rizika a pružně na ně reagovat.
 • Přistupovat k tvorbě profesionálně a eticky.
 • Prohlubovat neustále odborné dovednosti ve zvolené oblasti tvorby.
 • Pracovat v týmech v kreativních firmách a především tyto týmy vést.
 • Zakládat a řídit své podnikání i svou značku.
 • Orientovat se v tržním prostředí.
 • Uplatňovat znalosti z ekonomie a managementu včetně finančního managementu.
 • Uplatňovat znalosti z marketingu a brand managementu.
 • Pracovat s módními tvůrci, event. vést jejich tým.
 • Samostatně podnikat v oblasti módy a implementovat znalosti z ekonomie a finančního managementu.
 • Orientovat se v problematice fashion retailu.
 • Zakládat a rozvíjet značku.
 • Vytvářet strategii značky.
 • Implementovat marketingovou a komunikační strategii značky a vést mediální kampaň.
 • Organizovat eventy na podporu značky.

Specializované předměty:

 • Základy fashion designu
 • Fashion retail
 • Právo v módním průmyslu
 • Současné tendence v módním průmyslu
 • Marketing luxusních značek
 • Klíčoví hráči v módním průmyslu
 • Udržitelnost v módním průmyslu

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

 

Uplatnění absolventů

 • Brandmanager módní značky
 • Manažer kreativního týmu (týmu designérů)
 • Podnikatel v oblasti módy jak ve fázi tvorby, tak v oblasti retailu
 • Pracovník ve fashion retailu na pozicích manažera nákupu, prodeje nebo manažera firmy
 • Pracovník v PR a komunikačních agenturách pracujících pro klienty z oblasti módního průmyslu

Naši pedagogové

 

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 36 400 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

*otevření od akademického roku 2022/23 je podmíněno schválením akreditací

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací

On-line marketing a komunikace

> On-line marketing a komunikace

Digitální marketing a komunikace je atraktivní specializace, nastavená podle nejnovějších trendů v kreativním průmyslu. Oblast tzv. digitálního marketingu (tedy takové formy marketingové komunikace, která v sobě zahrnuje využití digitálních médií) je v současnosti nejrychleji rostoucím komunikačním odvětvím. Poptávka lokálních i nadnárodních firem po digitálních manažerech v následujících pěti letech stoupne o 13 procent. Na to, abyste obstáli v konkurenci, vám ale nestačí uživatelská znalost Facebooku a Googlu.

Více

Kreativní marketing a komunikace

> Kreativní marketing a komunikace

Kreativní marketing je unikátní specializace, která vás připraví na celou řadu kreativních a kreativně-manažerských profesí. Již během studia získáte znalosti a dovednosti, které absolventům českých vysokých škol při nástupu do reklamního a mediálního provozu citelně chybí. Dostanete příležitost rozvíjet své nadání a uplatnit svou originalitu, ale také se naučíte sladit své nápady s požadavky klienta a realizovat je v souladu s ostatními členy týmu. Ano, kreativní průmysl stále hledá silné osobnosti ochotné experimentovat a rozbíjet stereotypy, ale pokud se nenaučíte spolupracovat a komunikovat, nemáte šanci.

Více

Marketing management

> Marketing management

Management v kreativním průmyslu: chcete být u toho, když se bude tvořit další ikonická reklama pro Kofolu? Nebo být šéfem týmu, který uvádí na celosvětový trh pokračování herního trháku Mafia? Pak je toto zaměření pro vás jasná volba. Studium vás do budoucího profesního života vybaví nezbytnou sadou nástrojů (znalostí a dovedností), které vám pomohou produkovat inovativní kreativní myšlenky a díky řadě praktických postupů je také uvádět do života. A to v oblastech, které jsou nejen zábavné, ale především velmi perspektivní.

Více

Fotografie a audiovize

> Fotografie a audiovize

Fotografie a audiovize je revolučně koncipovaná tradiční studijní specializace, která vás připraví na jakékoli zadání z oblasti kreativního průmyslu. Během studia budete rozvíjet svůj vizuální styl a flexibilitu při využívání nejnovějších digitálních technologií.

Více

Grafický a mediální design

> Grafický a mediální design

Grafický a mediální design je dynamická specializace, která vás ani na chvíli nepřestane bavit. Je koncipovaná s ohledem na stále rostoucí poptávku po vzdělaných a kreativních lidech, kteří suverénně ovládají metody a technologie reklamního a mediálního průmyslu. Vytváříme ojedinělý interdisciplinární prostor pro studium grafického a mediálního designu. Náš program studia není založen pouze na vůdčí osobnosti vedoucího ateliérového pedagoga, ale je metodicky rozložen do několika vzájemně provázaných kreativních předmětů pod vedením špičkových specialistů.

Více

Animace a vizuální efekty

> Animace a vizuální efekty

Animace a vizuální efekty je unikátní specializace nastavená podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určena uchazečům, které zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, 2D flash animace a tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů. Velký důraz je kladen jednak na rozvoj řemesla potřebného v praktickém uplatnění ve 3D animačních studiích, tak i svébytné kreativity.

Více

Komerční psaní v médiích

> Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích je bakalářská studijní specializace, jejíž absolventi se naučí psát a vytvářet atraktivní obsah podle potřeb různých odvětví komerční komunikace a jednotlivých typů současných médií. Kreativní přístup a tvůrčí psaní jsou základem studia tohoto oboru. Studium vás připraví na práci tvůrce kreativního obsahu v reklamních a PR agenturách, v tiskových a marketingových odděleních firem a v současných tištených i elektronických médiích, a to nejenom se znalostí řemesla literární tvorby, ale i marketingu. Reálná možnost uplatnění je i v sektoru sociálního marketingu, v kulturních institucích a zařízeních, ve veřejné správě.

Více

Literární tvorba

> Literární tvorba

Literární tvorba je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

Více