Literární tvorba

Obor Literární tvorba (kód oboru: 8207R005)

Literární tvorba je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

 

Cílem studia je vést budoucí spisovatele, publicisty a copywritery k perfektní znalosti jazyka a jeho výrazových prostředků. Absolvent tvůrčího psaní bude schopen vyjadřovat se originálně, kultivovaně, adekvátně tématu a situaci, a to v oblasti umělecké, veřejné i komerční komunikace. Naučí se nejen psát, ale také číst a rozumět, což jsou v dnešním světě zahlceném texty stále více vyhledávané a ceněné dovednosti.

V dílnách tvůrčího psaní, které jsou základem studia, budete pracovat pod vedením zkušených a renomovaných spisovatelů, scenáristů, publicistů a textařů.
Naučíte se psát, analyzovat a redakčně zpracovat umělecký, publicistický i komerční text.

Již během studia dostanete příležitost představit své texty na veřejnosti, absolvujete praxi odpovídající vašemu zájmu v mediálních a reklamních agenturách, akademických a kulturních institucích.
Ovládnete strategie nezbytné pro kultivovanou a efektivní sebeprezentaci.
Originálně koncipovaná výuka českého jazyka vás připraví pro praktický provoz.
Rozšířená výuka angličtiny vám poskytne jistotu v současném internacionálním kreativním provozu.

 

Uplatnění absolventů

  • Spisovatel
  • Novinář
  • Textař
  • Scenárista
  • Redaktor

 

První ročník

Hlavním předmětem celého studia je dílna tvůrčího psaní, v níž studenti zvládnou základy řemesla. Dále budou postupně navštěvovat teoreticko-praktické semináře zaměřené na principy tvůrčího psaní, redakčních prací a publicistiky.

V předmětech společného základu navštěvují studenti přednášky a semináře, které jim pomohou vybudovat si vzdělanostní bázi nezbytnou pro jakékoliv další působení na tvůrčí, umělecké scéně. Úvod do světa reklamy posílí orientaci studentů v oblasti, která pracuje se slovem i obrazem a která v současné době nabízí celou škálu uplatnění.

V rámci dalších předmětů se studenti seznámí se základními pojmy a nástroji poetiky prózy, poezie a dramatických žánrů tak, aby je mohli následně využít ve vlastní tvorbě (Poetika, Literární žánry).

 

Druhý ročník

Od druhého ročníku si student vybírá z nabídky volitelných dílen, zaměřených na prózu, poezii, populární literaturu, publicistiku, reklamní text, scenáristiku a dramaturgii. Každá z dílen klade důraz na individuální tvůrčí výkon a každý semestr vede dílnu jiný spisovatel či odborník z jiné kreativní profese.

Studenti soustavně prohlubují své znalosti v předmětech, jejichž obsahem je problémově a interpretačně koncipovaný výklad dějin české a evropské literární tradice (Evropská literatura, Klíčová díla české literatury, Interpretace klíčových děl moderní literatury): důraz je kladen na praktické seznámení s významnými tituly a fenomény na pozadí kulturních dějin Evropy (Moderní evropská kultura).

 

Třetí ročník

Studenti se již věnují zejména přípravě na státní závěrečné zkoušky. V posledním semestru navštěvují dílnu, v níž budou pod vedením zvoleného pedagoga pracovat na své bakalářské práci.

Do konce třetího ročníku studenti absolvují praxi v tiskových či reklamních agenturách, v redakcích klasických či elektronických médií nebo v nakladatelstvích, popřípadě v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Po celou dobu studia se studenti věnují rozvíjení svých vyjadřovacích schopností v předmětech Současný český jazyk a Kultura psaného a mluveného projevu, které posílí jejich praktické znalosti českého jazyka coby uměleckého a komunikačního nástroje. Obdobně se studenti vzdělávají v užívání anglického jazyka, aby si rozvíjeli své jazykové kompetence pro odborné a akademické účely, zároveň se za využití metod tvůrčího a analytického čtení anglických textů seznámí se základními díly britské a americké literatury. Výstupní úroveň absolventů angličtiny je B2.

STUDIJNÍ PLÁN  

ke stažení zde

 

Požadavky specializace

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 34 800 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

 

Udělej 1. krok