Kreativní psaní

Denní studium

Kreativní psaní je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

 

Cílem studia je vést budoucí spisovatele, publicisty a copywritery k perfektní znalosti jazyka a jeho výrazových prostředků. Absolvent tvůrčího psaní bude schopen vyjadřovat se originálně, kultivovaně, adekvátně tématu a situaci, a to v oblasti umělecké, veřejné i komerční komunikace. Naučí se nejen psát, ale také číst a rozumět, což jsou v dnešním světě zahlceném texty stále více vyhledávané a ceněné dovednosti.

V dílnách tvůrčího psaní, které jsou základem studia, budete pracovat pod vedením zkušených a renomovaných spisovatelů, scenáristů, publicistů a textařů.
Naučíte se psát, analyzovat a redakčně zpracovat umělecký, publicistický i komerční text.

Již během studia dostanete příležitost představit své texty na veřejnosti, absolvujete praxi odpovídající vašemu zájmu v mediálních a reklamních agenturách, akademických a kulturních institucích.
Ovládnete strategie nezbytné pro kultivovanou a efektivní sebeprezentaci.
Originálně koncipovaná výuka českého jazyka vás připraví pro praktický provoz.
Rozšířená výuka angličtiny vám poskytne jistotu v současném internacionálním kreativním provozu.

 

Uplatnění absolventů

  • Reklamní textař (Copywriter)
  • Novinář
  • Spisovatel
  • Moderátor
  • PR manažer
  • Redaktor
  • Scenárista

 

První ročník

Hlavním předmětem celého studia je dílna tvůrčího psaní, v níž studenti zvládnou základy řemesla. Dále budou postupně navštěvovat teoreticko-praktické semináře zaměřené na principy tvůrčího psaní, redakčních prací a publicistiky.

V předmětech společného základu navštěvují studenti přednášky a semináře, které jim pomohou vybudovat si vzdělanostní bázi nezbytnou pro jakékoliv další působení na tvůrčí, umělecké scéně. Úvod do světa reklamy posílí orientaci studentů v oblasti, která pracuje se slovem i obrazem a která v současné době nabízí celou škálu uplatnění.

V rámci dalších předmětů se studenti seznámí se základními pojmy a nástroji poetiky prózy, poezie a dramatických žánrů tak, aby je mohli následně využít ve vlastní tvorbě (Poetika, Literární žánry).

 

Druhý ročník

Od druhého ročníku si student vybírá z nabídky volitelných dílen, zaměřených na prózu, poezii, populární literaturu, publicistiku, reklamní text, scenáristiku a dramaturgii. Každá z dílen klade důraz na individuální tvůrčí výkon a každý semestr vede dílnu jiný spisovatel či odborník z jiné kreativní profese.

Studenti soustavně prohlubují své znalosti v předmětech, jejichž obsahem je problémově a interpretačně koncipovaný výklad dějin české a evropské literární tradice (Evropská literatura, Klíčová díla české literatury, Interpretace klíčových děl moderní literatury): důraz je kladen na praktické seznámení s významnými tituly a fenomény na pozadí kulturních dějin Evropy (Moderní evropská kultura).

 

Třetí ročník

Studenti se již věnují zejména přípravě na státní závěrečné zkoušky. V posledním semestru navštěvují dílnu, v níž budou pod vedením zvoleného pedagoga pracovat na své bakalářské práci.

Do konce třetího ročníku studenti absolvují praxi v tiskových či reklamních agenturách, v redakcích klasických či elektronických médií nebo v nakladatelstvích, popřípadě v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Po celou dobu studia se studenti věnují rozvíjení svých vyjadřovacích schopností v předmětech Současný český jazyk a Kultura psaného a mluveného projevu, které posílí jejich praktické znalosti českého jazyka coby uměleckého a komunikačního nástroje. Obdobně se studenti vzdělávají v užívání anglického jazyka, aby si rozvíjeli své jazykové kompetence pro odborné a akademické účely, zároveň se za využití metod tvůrčího a analytického čtení anglických textů seznámí se základními díly britské a americké literatury. Výstupní úroveň absolventů angličtiny je B2.

 

Požadavky specializace

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 33 000 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

KOMPLETNÍ SEZNAM PŘEDMĚTŮ

Specializační předměty

Literární tvorba – hlavní dílna
Literární tvorba – povinně volitelná dílna
Dílna k bakalářské práci
Základy tvůrčího psaní
Základy publicistiky
Základy redakční práce
Specializační praxe*
Klauzurní práce
Bakalářská práce

Oborové předměty

Evropská literatura (1 – 6)
Klíčová dílá české literatury (1 – 6)
Současná český jazyk (1 – 6)
Interpretace klíčových děl moderní literatury
Anglický jazyk – oborový seminář (LT)
Moderní evropská kultura
Literární žánry
Poetika

Společný základ

Anglický jazyk
Intermediální tvorba
Dějiny umění a kultury
Kultura psaného projevu pro LT
Kultura mluveného projevu pro LT
Prezentační a komunikační dovednosti
Úvod do světa reklamy
Práce s prameny
Základy filozofie a estetiky
Volitelný seminář

* Specializační praxe I. + II. – délka trvání: 2 týdny

Udělej 1. krok