Kreativní psaní

Denní studium

Kreativní psaní je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

 

Cílem studia je vést budoucí spisovatele, publicisty a copywritery k perfektní znalosti jazyka a jeho výrazových prostředků. Absolvent tvůrčího psaní bude schopen vyjadřovat se originálně, kultivovaně, adekvátně tématu a situaci, a to v oblasti umělecké, veřejné i komerční komunikace. Naučí se nejen psát, ale také číst a rozumět, což jsou v dnešním světě zahlceném texty stále více vyhledávané a ceněné dovednosti.

V dílnách tvůrčího psaní, které jsou základem studia, budete pracovat pod vedením zkušených a renomovaných spisovatelů, scenáristů, publicistů a textařů.
Naučíte se psát, analyzovat a redakčně zpracovat umělecký, publicistický i komerční text.

Již během studia dostanete příležitost představit své texty na veřejnosti, absolvujete praxi odpovídající vašemu zájmu v mediálních a reklamních agenturách, akademických a kulturních institucích.
Ovládnete strategie nezbytné pro kultivovanou a efektivní sebeprezentaci.
Originálně koncipovaná výuka českého jazyka vás připraví pro praktický provoz.
Rozšířená výuka angličtiny vám poskytne jistotu v současném internacionálním kreativním provozu.

 

Uplatnění absolventů

 • Reklamní textař (Copywriter)
 • Novinář
 • Spisovatel
 • Moderátor
 • PR manažer
 • Redaktor
 • Scenárista

 

První ročník

Hlavním předmětem celého studia je dílna tvůrčího psaní, v níž studenti zvládnou základy řemesla. Dále budou postupně navštěvovat teoreticko-praktické semináře zaměřené na principy tvůrčího psaní, redakčních prací a publicistiky.

V předmětech společného základu navštěvují studenti přednášky a semináře, které jim pomohou vybudovat si vzdělanostní bázi nezbytnou pro jakékoliv další působení na tvůrčí, umělecké scéně. Úvod do světa reklamy posílí orientaci studentů v oblasti, která pracuje se slovem i obrazem a která v současné době nabízí celou škálu uplatnění.

V rámci dalších předmětů se studenti seznámí se základními pojmy a nástroji poetiky prózy, poezie a dramatických žánrů tak, aby je mohli následně využít ve vlastní tvorbě (Poetika, Literární žánry).

 

Druhý ročník

Od druhého ročníku si student vybírá z nabídky volitelných dílen, zaměřených na prózu, poezii, populární literaturu, publicistiku, reklamní text, scenáristiku a dramaturgii. Každá z dílen klade důraz na individuální tvůrčí výkon a každý semestr vede dílnu jiný spisovatel či odborník z jiné kreativní profese.

Studenti soustavně prohlubují své znalosti v předmětech, jejichž obsahem je problémově a interpretačně koncipovaný výklad dějin české a evropské literární tradice (Evropská literatura, Klíčová díla české literatury, Interpretace klíčových děl moderní literatury): důraz je kladen na praktické seznámení s významnými tituly a fenomény na pozadí kulturních dějin Evropy (Moderní evropská kultura).

 

Třetí ročník

Studenti se již věnují zejména přípravě na státní závěrečné zkoušky. V posledním semestru navštěvují dílnu, v níž budou pod vedením zvoleného pedagoga pracovat na své bakalářské práci.

Do konce třetího ročníku studenti absolvují praxi v tiskových či reklamních agenturách, v redakcích klasických či elektronických médií nebo v nakladatelstvích, popřípadě v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Po celou dobu studia se studenti věnují rozvíjení svých vyjadřovacích schopností v předmětech Současný český jazyk a Kultura psaného a mluveného projevu, které posílí jejich praktické znalosti českého jazyka coby uměleckého a komunikačního nástroje. Obdobně se studenti vzdělávají v užívání anglického jazyka, aby si rozvíjeli své jazykové kompetence pro odborné a akademické účely, zároveň se za využití metod tvůrčího a analytického čtení anglických textů seznámí se základními díly britské a americké literatury. Výstupní úroveň absolventů angličtiny je B2.

 

Požadavky specializace

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 33 000 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

Kompletní seznam předmětů

Specializační předměty

 • Hlavní dílna
 • Povinně volitelná dílna (poezie, próza, publicistika, scenáristika a dramaturgie)
 • Základy tvůrčího psaní
 • Základy publicistiky
 • Základy redakční práce
 • Dílna k bakalářské práci
 • Specializační praxe

Oborové předměty

 • Anglický jazyk: oborový seminář
 • Evropská literatura
 • Klíčová díla české literatury
 • Literární žánry
 • Interpretace klíčových děl moderní literatury
 • Moderní evropská kultura
 • Poetika
 • Současný český jazyk I–VI

Společný základ

 • Anglický jazyk pro studijní a odborné účely
 • Dějiny umění a kultury
 • Základy filozofie a estetiky
 • Kapitoly z dějin a teorie mezilidské komunikace I, II
 • Kultura psaného a mluveného projevu I, II
 • Úvod do světa reklamy
 • Práce s prameny

 

INFORMACE O SPECIALIZACI

Kreativní psaní je součástí oboru Literární tvorba, který je akreditovaný v rámci studijního programu Vizuální a literární umění.

Udělej 1. krok