Fotografie a audiovize

Obor Vizuální tvorba (kód oboru: 8204R052)

Fotografie a audiovize je revolučně koncipovaná tradiční studijní specializace, která vás připraví na jakékoli zadání z oblasti kreativního průmyslu. Během studia budete rozvíjet svůj vizuální styl a flexibilitu při využívání nejnovějších digitálních technologií.

 

Cílem studia je vést budoucí fotografy a filmaře k solidní znalosti řemesla i k odvaze experimentovat a prosadit své nápady v konkurenci. Díky partnerské spolupráci VŠKK s národními i nadnárodními firmami se praktická část studia odehrává skutečně v praxi.

Pilířem specializace Fotografie a audiovize jsou kreativní ateliéry zaměřené na jednotlivé fotografické a audiovizuální žánry, stejně jako praktické úkoly technického charakteru.

V ateliérech budete pracovat s tématy, která kladou důraz na tvorbu volnou i užitou, určenou pro tištěné i elektronické výstupy.

Získáte schopnost vyjádřit se, a to nejen obrazově, k aktuálním marketingovým, společenským i kulturním tématům.
Naučíte se základním pravidlům práce s kompozicí a se světlem, principům tvorby na základě zadání, získáte dovednosti v oblasti předtiskové přípravy a digitálního zpracování obrazu a zvuku.
Samozřejmostí je průběžná reflexe aktuálního dění v oblasti fotografie a audiovize, od níž se bude odvíjet i zadávání konkrétních projektů.

V nabídce VŠKK budou každoročně aktualizované specializované tvůrčí kurzy, v nichž se setkáte s mistry oboru. Pro nejlepší z vás zajistíme studijní pobyty na zahraničních univerzitách. VŠKK navázala mimo jiné spolupráci s New York Film Academy.

Samozřejmou součástí studia na VŠKK je spolupráce studentů všech oborů a specializací na reálných zakázkách.

 

Uplatnění absolventů

  • Reklamní a umělecký fotograf
  • Pracovník ve fotografických ateliérech
  • Audiovizuální kreativec
  • Specialista postprodukce
  • Obrazový editor
  • Samostatně působící profesionál a tvůrce obrazových a audiovizuálních projektů
  • Reklamní fotograf spolupracující s reklamními a mediálními agenturami
  • Kreativní obrazový specialista v oblasti tištěných a elektronických médií a multimédií
  • Spolupracovník vydavatelství
  • Zaměstnanec televizních nebo filmových studií

První ročník

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí zakázkové práce v oblasti fotografické a audiovizuální tvorby a na osvojení si tvůrčích realizačních postupů. V ateliérech studenti od počátku pracují na semestrálních projektech, které se dělí na krátkodobá výtvarně-technická cvičení a na autorské výstavní projekty. Během prvního ročníku tak zvládnou základní kompoziční a výrazové prostředky statického i dynamického obrazu, jeho záznamu a zpracování. Studenti poznají studiovou fotografickou praxi, která zahrnuje tvorbu se snímací a osvětlovací technikou, základy postprodukce, správy barev a práci s profesionálními programy pro zpracování fotografie a videa. Nedílnou součástí studia je od prvního ročníku zapojování do projektů, které mají parametry reálných zakázek. Studenti se účastní soutěží a workshopů s hosty.

 

Druhý ročník

Studenti prohlubují nabyté znalosti s akcentem na svébytnou autorskou tvorbu, která stojí na pevné technické, teoretické a myšlenkové základně. Ustanovuje se jejich role fotografa v prostředí tvůrčí komunikace, předměty rozvíjejí kreativní myšlení např. v oblasti reklamy, portrétu, ilustrace literární předlohy, hudebního, resp. módního videoklipu, sportovní události, architektury atd. Probíhají také meziateliérové projekty provázané se světem zakázkové praxe.
Díky úzkému kontaktu se současnými teoretiky, designéry, audiovizuálními umělci a s předními odborníky z oblasti mediálních, marketingových a reklamních agentur mají posluchači příležitost rozšířit si myšlenkové zázemí, které je důležité pro vlastní praktickou činnost.

 

Třetí ročník

Tvorba ve třetím ročníku vede k samostatnosti a osobitosti vizuálního sdělení s cílem na specifické požadavky trhu. Nedílnou součástí studia je praxe v reklamní agentuře nebo fotografickém studiu. Hlavní náplní závěrečného ročníku je pak realizace bakalářské práce. K přípravě na závěrečnou práci slouží specializovaný seminář, v němž se posluchač seznámí s metodologickými východisky, volbou vhodné literatury a formálními náležitostmi odborného textu.

STUDIJNÍ PLÁN  

ke stažení zde

Požadavky specializace

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 42 200 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

 

Udělej 1. krok