Digitální marketing a komunikace

Bakalářské a magisterské studium

Vychováme z vás manažery, kteří se budou suverénně pohybovat v prostředí on-line médií a dokážou využít jejich možnosti v komerční komunikaci. Díky patronátu Asociace komunikačních agentur můžete zblízka sledovat provoz špičkových reklamních firem a průběžně si ověřovat v praxi získané teoretické znalosti i dovednosti.

Prezenční bakalářské profesní studium:

Program Kreativní marketing a komunikace (kód programu: B0414P180001)

Ve studijním zaměření Digitální marketing a komunikace získáte přehled o webových technologiích a digitálních reklamních formátech. Naučíte se používat on-line reklamní sítě a analyzovat chování uživatelů na webových stránkách. Budete mít neustálý přehled o aktuálních trendech v sociálních médiích, od nichž se odvíjí budování značky. Dozvíte se vše potřebné o mobilním marketingu a experimentálních technologiích, jako jsou virtuální a augmentovaná realita či umělá inteligence. Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů vám dodají jistotu v jakékoli kreativní a manažerské profesi, protože v oblasti kreativního průmyslu patří dnes již k nezbytné výbavě. Rozšířená výuka angličtiny vám zajistí uplatnění v nadnárodních společnostech.

Správný on-line manažer musí znát jak technologickou stránku využití jednotlivých on-line platforem, tak musí být schopen přistupovat tvůrčím způsobem k řešení nejrůznějších situací. Proto tato specializace kombinuje obě tyto roviny.

Ovládnutí marketingových nástrojů

V průběhu studia se klade velký důraz na ovládnutí marketingových nástrojů v kontextu komerční komunikace. Studenti se nejprve seznámí s principy fungování malých i velkých firem, zorientují se v jednotlivých oblastech kreativního průmyslu, absolvují úvod do on-line marketingu a do teorie značek. V rámci sociologických, psychologických a historických disciplín si upevní své dosavadní znalosti a naučí se je rozvíjet a využívat v mediálním a reklamním provozu. Hned od prvního ročníku začnou posilovat své komunikační a prezentační dovednosti. V dílně kreativního myšlení se naučí vnímat zdánlivě izolované jevy v souvislostech, nahlížet problémy z různých úhlů, generovat a rozvíjet nápady a vyjadřovat své myšlenky, odhalovat manipulace, ale i sami manipulovat.

Základy brand managementu

Studenti získají přehled o sociálních sítích (Facebook, YouTube, Snapchat aj.) a jejich využití ve výkonnostní reklamě a při budování značky. Pokročí ve znalostech on-line marketingu, seznámí se s nástroji pro výzkum trhu a spotřebitelského chování. Seznámí se se základy brand managementu. Ve čtyřhodinovém, prakticky zaměřeném kurzu, si vyzkoušejí, jak se tvoří obsah pro digitální média. Studenti budou pokračovat v praktické tvorbě obsahu pro digitální média a dále rozvíjet svou znalost prostředí sociálních sítí; ovládnou základy kódování. Seznámí se s pravidly péče o zákazníka v digitálním prostředí (od optimalizace značkových a obchodních mobilních aplikaci přes e-mail marketing, zákaznické databáze a informační systémy), se specifiky reklamních systémů jednotlivých platforem. Při vypracovávání bakalářské práce se budou věnovat též přípravě svého portfolia a startupu. Ve třetím ročníku se předpokládá aktivní spolupráce s vybraným sektorem kreativního průmyslu.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

 

Navazující prezenční magisterské profesní studium:

Program Kreativní marketing a komunikace (kód programu: N0414P180001)

Magisterské studium z vás udělá “horké zboží” na trhu práce. Naučíte se totiž nejen ovládat širokou škálu marketingových a komunikačních technik, které současný svět nabízí, ale díky hlubokému teoretickému vhledu budete vědět a chápat, proč a v jakou chvíli která technika zabírá. Díky unikátní kombinaci hlubokého vhledu do psychologicko-komunikační teorie a praktickým zkušenostem předních marketigových odborníků, vyučujících na VŠKK, se z dvou let magisterského studia může stát nejlepší investice vašeho života. Porozumíte hluboké provázanosti obchodu a marketingu, úloze budovaní značky a kreativnímu myšlení v prosazování obchodních příležitostí. Již během studia se navíc díky propracovanému systému spolupráce se soukromým sektorem potkáte s reálnými klienty a jejich značkami, na kterých si lze vyzkoušet nabyté znalosti a dovednosti. A s titulem Mgr. pak budete vstupovat do praxe jako “hotový člověk”, který může aspirovat na vyšší manažerské posty již po několika letech praxe.

STUDIJNÍ PLÁN

Naši pedagogové

Další pedagogové

 

Uplatnění absolventů:

  • Social media manager
  • Digitální nomád
  • On-line specialista
  • Digital strategist
  • Digital media planner
  • Digital creative
  • Digital designér
  • UX designér

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 36 400 Kč.

Více o cenách

Požadavky magisterského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče a znalosti daného oboru.

Základní cena za semestr: 39 900 Kč.

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací

Kreativní marketing

Kreativní marketing

Kreativní marketing je unikátní specializace, která vás připraví na celou řadu kreativních a kreativně-manažerských profesí. Již během studia získáte znalosti a dovednosti, které absolventům českých vysokých škol při nástupu do reklamního a mediálního provozu citelně chybí. Dostanete příležitost rozvíjet své nadání a uplatnit svou originalitu, ale také se naučíte sladit své nápady s požadavky klienta a realizovat je v souladu s ostatními členy týmu. Ano, kreativní průmysl stále hledá silné osobnosti ochotné experimentovat a rozbíjet stereotypy, ale pokud se nenaučíte spolupracovat a komunikovat, nemáte šanci.

Více

Management v kreativním průmyslu

Management v kreativním průmyslu

Management v kreativním průmyslu: chcete být u toho, když se bude tvořit další ikonická reklama pro Kofolu? Nebo být šéfem týmu, který uvádí na celosvětový trh pokračování herního trháku Mafia? Pak je toto zaměření pro vás jasná volba. Studium vás do budoucího profesního života vybaví nezbytnou sadou nástrojů (znalostí a dovedností), které vám pomohou produkovat inovativní kreativní myšlenky a díky řadě praktických postupů je také uvádět do života. A to v oblastech, které jsou nejen zábavné, ale především velmi perspektivní.

Více

Digitální marketing a komunikace

Digitální marketing a komunikace

Digitální marketing a komunikace je atraktivní specializace, nastavená podle nejnovějších trendů v kreativním průmyslu. Oblast tzv. digitálního marketingu (tedy takové formy marketingové komunikace, která v sobě zahrnuje využití digitálních médií) je v současnosti nejrychleji rostoucím komunikačním odvětvím. Poptávka lokálních i nadnárodních firem po digitálních manažerech v následujících pěti letech stoupne o 13 procent. Na to, abyste obstáli v konkurenci, vám ale nestačí uživatelská znalost Facebooku a Googlu.

Více

Grafický a mediální design

Grafický a mediální design

Grafický a mediální design je dynamická specializace, která vás ani na chvíli nepřestane bavit. Je koncipovaná s ohledem na stále rostoucí poptávku po vzdělaných a kreativních lidech, kteří suverénně ovládají metody a technologie reklamního a mediálního průmyslu.

Více

Animace a vizuální efekty

Animace a vizuální efekty

Animace a vizuální efekty je unikátní specializace nastavená podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určena uchazečům, které zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, 2D flash animace a tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů.
Velký důraz je kladen jednak na rozvoj řemesla potřebného v praktickém uplatnění ve 3D animačních studiích, tak i svébytné kreativity.

Více

Fotografie a audiovize

Fotografie a audiovize

Fotografie a audiovize je revolučně koncipovaná tradiční studijní specializace, která vás připraví na jakékoli zadání z oblasti kreativního průmyslu. Během studia budete rozvíjet svůj vizuální styl a flexibilitu při využívání nejnovějších digitálních technologií.

Více

Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích je bakalářská studijní specializace, jejíž absolventi se naučí psát a vytvářet atraktivní obsah podle potřeb různých odvětví komerční komunikace a jednotlivých typů současných médií. Kreativní přístup a tvůrčí psaní jsou základem studia tohoto oboru. Studium vás připraví na práci tvůrce kreativního obsahu v reklamních a PR agenturách, v tiskových a marketingových odděleních firem a v současných tištených i elektronických médiích, a to nejenom se znalostí řemesla literární tvorby, ale i marketingu. Reálná možnost uplatnění je i v sektoru sociálního marketingu, v kulturních institucích a zařízeních, ve veřejné správě.

Více

Literární tvorba

Literární tvorba

Literární tvorba je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

Více