Komerční psaní v médiích

Prezenční bakalářské profesní studium
Program Literární tvorba (kód programu: B0232P310001)

Mediální prostor ovládají dobře napsané myšlenky. Kvalitní komerční texty kreativně kombinují prvky literárního řemesla, marketingu a psychologie. Škola vás je naučí tvořit a naučí vás je uplatnit v celém spektru mediálních kategorií. Kdo chce uspět v kreativě, marketingu, reklamě nebo PR, musí umět vhodně a pružně prezentovat vlastní i cizí myšlenky. To si pište.

Studium dává solidní základy pro práci v mediální sféře. Naučíte se vytvářet nejen komerční (reklamní) texty, ale i texty umělecké, a naučíte se je i uplatnit v široké škále mediálního prostoru.

Připravte se na práci tvůrce kreativního obsahu pro reklamní a PR agentury, tisková a marketingová oddělení firem i současná tištěná a elektronická média. V průběhu studia získáte znalosti a dovednosti řemesla literární tvorby, marketingu a psychologie. Zvládnete samostatně komunikovat, pracovat s daty a kontakty i radit klientovi, jak vhodně komunikovat s médii a veřejností prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (internet, televize, rozhlas, tisk). Naučíte se, jak naplánovat komunikaci i jak pružně reagovat během neočekávané krize. Stanete se profesionály v oblasti obsahové a konzultační činnosti v PR (public relations) a klientského servisu.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

Uplatnění absolventů

  • Copywriter – je tvůrcem nejen reklamních textů, je kovaný i v marketingu a psychologii.
  • Novinář – soustřeďuje informace, ověřuje je a komunikuje prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.
  • Redaktor – aktivně řídí obsahovou stránku komunikace, podílí se na jazykové a technické přípravě obsahu.
  • Tiskový mluvčí – je pověřen komunikací jménem třetí strany, kterou může být firma nebo jiná organizace, event. soukromá osoba.
  • PR manažer a konzultant – komunikuje s veřejností (média, novináři, klienti…) a svým vystupováním buduje image firmy, značky, osoby apod.

Navazující magisterské studium

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 42 800 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací