Fotografie a audiovize

Prezenční bakalářské profesní studium
Program Vizuální tvorba (kód programu: B0211P310006)

Obraz dostane každého.
A vy dostanete základ kvalitního řemesla, stejně jako odvahu experimentovat a prosadit své nápady. Otevřeme vám oči s tvorbou na zakázku, získáte dovednosti v oblasti předtiskové přípravy a digitálního zpracování obrazu i zvuku. Svůj talent zlepšíte v moderních ateliérech školy.
Udělejte si obrázek sami.

Cílem studia je vést budoucí fotografy a audiovizuální tvůrce k solidní znalosti řemesla i k odvaze experimentovat a prosadit své nápady v konkurenci. Díky partnerské spolupráci VŠKK s národními i nadnárodními firmami se praktická část studia odehrává skutečně v praxi. Pilířem specializace Fotografie a audiovize jsou kreativní ateliéry zaměřené na jednotlivé fotografické a audiovizuální žánry, stejně jako praktické úkoly technického charakteru. V ateliérech budete pracovat s tématy, která kladou důraz na tvorbu volnou i užitou, určenou pro tištěné i elektronické výstupy.

Získáte schopnost vyjádřit se, a to nejen obrazově, k aktuálním marketingovým, společenským i kulturním tématům. Naučíte se základním pravidlům práce s kompozicí a se světlem, principům tvorby na základě zadání, získáte dovednosti v oblasti předtiskové přípravy a digitálního zpracování obrazu a zvuku. Samozřejmostí je průběžná reflexe aktuálního dění v oblasti fotografie a audiovize, od níž se bude odvíjet i zadávání konkrétních projektů. V nabídce VŠKK budou každoročně aktualizované specializované tvůrčí kurzy, v nichž se setkáte s mistry oboru. Pro nejlepší z vás zajistíme studijní pobyty na zahraničních univerzitách. Samozřejmou součástí studia na VŠKK je spolupráce studentů všech oborů a specializací na reálných zakázkách.

Tvůrčí realizační postupy

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí zakázkové práce v oblasti fotografické a audiovizuální tvorby a na osvojení si tvůrčích realizačních postupů. V ateliérech studenti od počátku pracují na semestrálních projektech, které se dělí na krátkodobá výtvarně-technická cvičení a na autorské výstavní projekty. Během prvního ročníku tak zvládnou základní kompoziční a výrazové prostředky statického i dynamického obrazu, jeho záznamu a zpracování. Studenti poznají studiovou fotografickou praxi, která zahrnuje tvorbu se snímací a osvětlovací technikou, základy postprodukce, správy barev a práci s profesionálními programy pro zpracování fotografie a videa. Nedílnou součástí studia je od prvního ročníku zapojování do projektů, které mají parametry reálných zakázek. Studenti se účastní soutěží a workshopů s hosty.

Praktická činnost

Studenti prohlubují nabyté znalosti s akcentem na svébytnou autorskou tvorbu, která stojí na pevné technické, teoretické a myšlenkové základně. Ustanovuje se jejich role fotografa v prostředí tvůrčí komunikace, předměty rozvíjejí kreativní myšlení např. v oblasti reklamy, portrétu, ilustrace literární předlohy, hudebního, resp. módního videoklipu, sportovní události, architektury atd. Probíhají také meziateliérové projekty provázané se světem zakázkové praxe. Díky úzkému kontaktu se současnými teoretiky, designéry, audiovizuálními umělci a s předními odborníky z oblasti mediálních, marketingových a reklamních agentur mají posluchači příležitost rozšířit si myšlenkové zázemí, které je důležité pro vlastní praktickou činnost.

Realizace a praxe


Tvorba ve třetím ročníku vede k samostatnosti a osobitosti vizuálního sdělení s cílem reagovat na specifické požadavky trhu. Nedílnou součástí studia je praxe v reklamní agentuře nebo fotografickém studiu. Hlavní náplní závěrečného ročníku je pak realizace bakalářské práce. K přípravě na závěrečnou práci slouží specializovaný seminář, v němž se posluchač seznámí s metodologickými východisky, volbou vhodné literatury a formálními náležitostmi odborného textu.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

 

Uplatnění absolventů

  • Reklamní fotograf
  • Umělecký fotograf
  • Specialista postprodukce
  • Módní fotograf
  • Reportážní fotograf
  • Obrazový editor
  • Audiovizuální kreativec
  • Kameraman

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 42 200 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací

On-line marketing a komunikace

> On-line marketing a komunikace

Digitální marketing a komunikace je atraktivní specializace, nastavená podle nejnovějších trendů v kreativním průmyslu. Oblast tzv. digitálního marketingu (tedy takové formy marketingové komunikace, která v sobě zahrnuje využití digitálních médií) je v současnosti nejrychleji rostoucím komunikačním odvětvím. Poptávka lokálních i nadnárodních firem po digitálních manažerech v následujících pěti letech stoupne o 13 procent. Na to, abyste obstáli v konkurenci, vám ale nestačí uživatelská znalost Facebooku a Googlu.

Více

Kreativní marketing a komunikace

> Kreativní marketing a komunikace

Kreativní marketing je unikátní specializace, která vás připraví na celou řadu kreativních a kreativně-manažerských profesí. Již během studia získáte znalosti a dovednosti, které absolventům českých vysokých škol při nástupu do reklamního a mediálního provozu citelně chybí. Dostanete příležitost rozvíjet své nadání a uplatnit svou originalitu, ale také se naučíte sladit své nápady s požadavky klienta a realizovat je v souladu s ostatními členy týmu. Ano, kreativní průmysl stále hledá silné osobnosti ochotné experimentovat a rozbíjet stereotypy, ale pokud se nenaučíte spolupracovat a komunikovat, nemáte šanci.

Více

Marketing management

> Marketing management

Management v kreativním průmyslu: chcete být u toho, když se bude tvořit další ikonická reklama pro Kofolu? Nebo být šéfem týmu, který uvádí na celosvětový trh pokračování herního trháku Mafia? Pak je toto zaměření pro vás jasná volba. Studium vás do budoucího profesního života vybaví nezbytnou sadou nástrojů (znalostí a dovedností), které vám pomohou produkovat inovativní kreativní myšlenky a díky řadě praktických postupů je také uvádět do života. A to v oblastech, které jsou nejen zábavné, ale především velmi perspektivní.

Více

Fotografie a audiovize

> Fotografie a audiovize

Fotografie a audiovize je revolučně koncipovaná tradiční studijní specializace, která vás připraví na jakékoli zadání z oblasti kreativního průmyslu. Během studia budete rozvíjet svůj vizuální styl a flexibilitu při využívání nejnovějších digitálních technologií.

Více

Grafický a mediální design

> Grafický a mediální design

Grafický a mediální design je dynamická specializace, která vás ani na chvíli nepřestane bavit. Je koncipovaná s ohledem na stále rostoucí poptávku po vzdělaných a kreativních lidech, kteří suverénně ovládají metody a technologie reklamního a mediálního průmyslu. Vytváříme ojedinělý interdisciplinární prostor pro studium grafického a mediálního designu. Náš program studia není založen pouze na vůdčí osobnosti vedoucího ateliérového pedagoga, ale je metodicky rozložen do několika vzájemně provázaných kreativních předmětů pod vedením špičkových specialistů.

Více

Animace a vizuální efekty

> Animace a vizuální efekty

Animace a vizuální efekty je unikátní specializace nastavená podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určena uchazečům, které zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, 2D flash animace a tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů. Velký důraz je kladen jednak na rozvoj řemesla potřebného v praktickém uplatnění ve 3D animačních studiích, tak i svébytné kreativity.

Více

Komerční psaní v médiích

> Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích je bakalářská studijní specializace, jejíž absolventi se naučí psát a vytvářet atraktivní obsah podle potřeb různých odvětví komerční komunikace a jednotlivých typů současných médií. Kreativní přístup a tvůrčí psaní jsou základem studia tohoto oboru. Studium vás připraví na práci tvůrce kreativního obsahu v reklamních a PR agenturách, v tiskových a marketingových odděleních firem a v současných tištených i elektronických médiích, a to nejenom se znalostí řemesla literární tvorby, ale i marketingu. Reálná možnost uplatnění je i v sektoru sociálního marketingu, v kulturních institucích a zařízeních, ve veřejné správě.

Více

Literární tvorba

> Literární tvorba

Literární tvorba je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

Více