Vedení školy

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Kontakt:

pavlud@vskk.cz

Vedoucí Katedry marketingových komunikací

Pozice:

Rektor / Vedoucí Katedry marketingových komunikací / Garant studijního programu Kreativní marketing a komunikace

Vyučované předměty:

Úvod do marketingové komunikace

Absolvoval Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v oboru publicistika v roce 1971. O dva roky později obhájil rigorózní práci a v roce 1981 kandidátskou disertaci. V roce 1982 byl jmenován docentem pro obor žurnalistika na UK se zaměřením na propagaci. Habilitoval v roce 2006 ve Zlíně na FAME UTB v oboru management a ekonomika podniku, profesorem byl jmenován v roce 2011 v oboru masmediální studia.

Již v průběhu studia na FSVP UK pracoval jako pomocný asistent a připravoval ve spolupráci s odborníky z propagační praxe koncepci oboru propagace, který byl otevřen na nově vzniklé Fakultě žurnalistiky UK v prezenční a dálkové formě 1972 – 1989. Podílel se rozhodující měrou na ustavení oboru marketingová komunikace na FMK UTB ve Zlíně, kde v letech 1996 – 2008 jako docent přednášel, působil několik let v oboru marketingová komunikace na FMK Paneuropské univerzity v Bratislavě, přednášel 2008-2014 na VŠFS v Praze, kde také pracoval jako děkan Fakulty sociálních studií. V letech 2014 – 2018 byl zaměstnán na Fakultě masmediální komunikace UCM v Trnavě. Byl členem několika vědeckých rad vysokých škol v Česku a na Slovensku.

Je autorem 8 knižních monografií s tematikou marketingové komunikace – propagace, na FMK UTB byl editorem a vedoucím autorského kolektivu 10 monografických sborníků s tematikou marketingové komunikace, je členem redakční rady časopisu České marketingové společnosti Marketing & Komunikace, trvale publikuje v řadě českých a zahraničních odborných časopisů a vystupuje na domácích i zahraničních vědeckých konferencích zaměřených na masová média a marketingovou komunikaci. Za svou publikační aktivitu získal několik ocenění. Od roku 1966 systematicky zpracovává každoroční analýzy českého veletržního a výstavního trhu, je auditorem veletržních dat.

V současnosti se soustřeďuje na historii československé reklamy a globální sociálně
ekonomické souvislosti marketingové komunikace ve vývoji společnosti.