Prof. MgA. Arnošt Goldflam

Kontakt:

goldflam.arnost@seznam.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Garant oboru Literární tvorba

Vyučované předměty:

Dílna tvůrčího psaní

Arnošt Goldflam (*1946) studoval v letech 1971–1976 režii na brněnské JAMU (diplomovou práci obhájil a studium uzavřel až v roce 1978). Poloprofesionálně se věnoval výtvarnému umění (grafika, malba, keramická plastika), několikrát samostatně vystavoval. V letech 1976–1978 působil v satirickém divadle Večerní Brno, v roce 1978 nastoupil jako režisér a herec v prostějovském Hanáckém divadle, pozdějším brněnském HaDivadle. Od roku 1993 je ve svobodném povolání a režíruje hry vlastní i jiných autorů na řadě domácích (Městská divadla pražská, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Jezerce, Klicperovo divadlo aj.) i zahraničních scén (zejména v Německu, Rakousku a Polsku). V posledních patnácti letech vydal i řadu úspěšných knih pro děti. Od roku 1990 do roku 2013 pedagogicky působil na Divadelní fakultě JAMU v Brně (v roce 2002 se habilitoval v oboru Dramatické umění a v roce 2007 byl jmenován profesorem); od roku 2006 s přestávkami vyučoval na Literární akademii v Praze. Kromě autorské tvorby se věnuje i teoretickým otázkám divadelní režie. Je držitelem několika divadelních a literárních ocenění: Cena Alfreda Radoka, Magnesia Litera, cena za hru pro Národní divadlo aj.