doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Kontakt:

novotnyv@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Garant oboru Literární tvorba

Vyučované předměty:

Evropská literatura
Interpretace klíčových děl moderní literatury
Klíčová díla české literatury

(*19. 8. 1946 Praha)
Vystudoval ruský jazyk a dějepis na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
Po interní aspirantuře pracoval jako redaktor časopisů Ruský jazyk a Literární měsíčník, od roku 1978 byl zaměstnán v nakladatelství Odeon nejdříve jako redaktor časopisu Světová literatura, později jako vedoucí
redaktor knižní redakce. Původní rusistické zaměření si rozšířil o českou (zejména současnou)
literaturu, kterou od té doby soustavně recenzuje na stránkách novin (Zemědělské noviny, Svobodné
slovo, MF Dnes) i časopisů (Nové knihy, Tvorba, Květy, Reflex, Tvar).
V letech 1990 až 1999 byl pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Od roku 1994 se věnuje též pedagogické činnosti (Fakulta sociálních věd UK, Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci, Literární akademie, FF Univerzity Pardubice).

Z díla: Odpovědnost tvorby (1983), Český jazyk a literatura (s A. Stejskalovou, 1992), Nová česká
literatura 1990–1995 (1995), Literární kritiky (1997), Literární sloupky (1998), Česká literatura ve
zkratce 4 (s P. Hanuškou, 2001), Problémy a příběhy (2001), Mezi moderností a postmoderností
(2002), Literární reflexe (pro Reflex – 2006), Paradoxy a paralely (2006), Eseje o ruských spisovatelích
(2006), Slovo ve světě – svět ve slovu (2007), Ta naše postmoderna česká… (2008), Literární reflexe
2002–2007 (2009), Tragické existenciály Vladimíra Körnera (2013), Literární kontrapunkty
(2013), Malá plzeňská dvanáctka (2015), Řádečky – Rok jsem ve své vsi? (2016), Vírou k tvorbě,
tvorbou k víře (2017), Kritikův rok 2016 & Kritikův rok 2017 (2018), Literární diář 2017 &
Literární diář 2018 (2019).