VEDOUCÍ KATEDER A SPECIALIZACÍ

PhDr. Michaela Vaculíková, Ph.D.

Kontakt:

vaculikovam@vskk.cz

Katedra společenských věd

Pozice:

Vedoucí Katedry společenských věd

Vyučované předměty:

Dějiny umění a kultury
Sociologie a psychologie médií
Filozofie a estetika

Michaela Vaculíková (*1967) studovala na katedře Teorie kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž absolvovala postgraduální studium a v letech 1993–2001 zde působila na pozici interního aspiranta. Na půdě této katedry pak až do roku 2010 vedla přednášky zaměřené především na postmoderní filozofii a sociální a kulturní antropologii. Koncipovala zde také seminář věnovaný postmoderní etice.
Mimo to externě působila na Institutu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a na katedře Evropských hospodářských studií Univerzity Jana Amose Komenského. Rovněž dlouhodobě spolupracovala s Krajským centrem vzdělávání v Plzni, kde vedla společenskovědně zaměřené kurzy pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol. Od roku 2011 vyučuje společenské vědy na Vyšší odborné škole Michael. Zaměřuje se především na postmoderní etické, estetické a antropologické koncepty. Etickým a sociálně-kulturním otázkám se věnuje i ve své publikační činnosti.
Od roku 1996 provádí dlouhodobý terénní výzkum v jižním Thajsku, kde také s přestávkami žije.