Další pedagogové

PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D.

Kontakt:

pioreckak@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vyučující české literatury

Vyučované předměty:

Klíčová díla české literatury

PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D. (*1976)

Literární historička a editorka Kateřina Piorecká vystudovala obory český jazyk a literatura – dějepis
na Pedagogické fakultě UK, doktorské studium českých dějin absolvovala tamtéž (disertace vyšla
knižně Kateřina Bláhová: České dějepisectví v dialogu s Evropou 1890–1914, 2009). Od roku 1999
působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. O rok později se stala jednou z pořadatelek tzv.
plzeňských sympozií k problematice výzkumu kultury českého 19. století. Zabývá se dějinami myšlení
o literatuře, literární geografií a technologií psaní. Je mj. autorkou monografie Psaní na dotek.
Materialita psaní a proces psaní v české literární kultuře 1885–1989 (2016), antologie O českou
literaturu naukovou (2012), literárního průvodce Praha avantgardní (2014, s přispěním Karla
Pioreckého), spoluautorkou Dějin české literatury 1945–1989 (2007–2008) či antologie Rukopisy
královédvorský a zelenohorský a česká věda 1817–1885 (2014) a editorkou Vybraných spisů Vladimíra
Macury. Publikuje v řadě odborných i literárních časopisů (Česká literatura, Host, Tvar aj.).