Další pedagogové

PhDr. Eduard Burget, Ph.D.

Kontakt:

burgete@vskk.cz

Katedra společenských věd a cizích jazyků

Pozice:

Vyučující společenských věd

Vyučované předměty:

Moderní evropská kultura
Práce s prameny

PhDr. Eduard Burget, Ph.D., (*1972) v letech 1994–2000 vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze (dějepis – občanská výchova), v roce 2001 složil na téže fakultě rigorózní zkoušku (PhDr.), v letech 2005–2013 tamtéž absolvoval postgraduální studium českých a československých dějin (Ph.D., disertační práce „Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884–1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století“). V letech 2002–2005 působil nejprve jako lektor Národní galerie v Praze, poté jako kurátor galerie a redaktor nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 2003–2012 pracoval jako redaktor a šéfredaktor časopisu Dějiny a současnost; od roku 2011 člen Oddělení literární lexikografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Do června 2015 působil jako pedagog a vedoucí katedry společenských věd Literární akademie (IACP) v Praze. Zabývá se dějinami 19. a 20. století, se zaměřením na kulturní dějiny (vztah literatury, výtvarného uměni a politiky) přelomu 19. a 20. století, první republiky a období po roce 1945. Publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech, sbornících i kolektivních monografiích.