Další pedagogové

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

Kontakt:

kudlaca@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vyučující tvůrčího psaní

Vyučované předměty:

Povinně-volitelná dílna LT

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D. (*1971)

vystudoval dějepis a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě UK, doktorát získal v oboru kulturologie na Filozofické fakultě UK. Vyučoval na FF UK a Literární akademii v Praze, od roku 2007 působí na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Odborně se zaměřuje na moderní české kulturní dějiny a zvláště pak na dějiny a teorii populární kultury, k tomu publikoval knihy Příběh(y) Volné myšlenky (2005), Literatura přes palubu (2010), Anatomie pocitu úžasu (2016) a Barvy černobílého světa (2017). Píše také prózu (Smrt & potěšení, 2008, Mrtví & neklidní, 2011) a poesii. Dlouhodobě pracoval jako nakladatelský redaktor a editor.