Další pedagogové

MSc. Jiří Jón

Kontakt:

jonj@vskk.cz

Katedra marketingových komunikací

Pozice:

Vyučující marketingu

Vyučované předměty:

Úvod do on-line marketingu