VEDOUCÍ KATEDER A SPECIALIZACÍ

Mgr. Václav Krištof

Kontakt:

kristofv@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vedoucí Katedry literární tvorby

Vyučované předměty:

Významné osobnosti české kultury

Absolvent: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (1988)

Zaměstnání:
– Ředitel, jednatel (1993 – 2012) Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého
– Ředitel, jednatel (1998 – 2000) Vyšší odborná škola tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého
– Ředitel, jednatel (1998 – dosud) Books and Cards S.G.J.Š. s.r.o.
– Výkonný ředitel, jednatel (2000 – 2007) Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)
– Zástupce starosty, zastupitel (2007 – 2014) Městská část Praha 4

Odborná orientace: Literatura 20. století, Josef Škvorecký, exil a samizdat, výtvarné umění – scifi, fantasy, dobrodružství

Výstavy: Výstavy věnované životu a dílu Josefa Škvoreckého a nakladatelství 68 Publishers (1990, 1991, 2000, 2004, 2017, 2019)

Publikace:
– CD-ROM Život a dílo Josefa Škvoreckého (1999)
– Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého v Náchodě (2004)
– Václav Krištof – Josef Škvorecký: Prima sezóny 1924 – 2012,
– CPress 2018
– Podoby tvůrčího psaní – Mezinárodní konference, VŠKK (2019)

Ocenění:
– Společnost Josefa Škvoreckého – předseda (od 1989)
– Cena Josefa Škvoreckého – hlavní organizátor, tajemník poroty (2007 – 2016)
– Spisy Josefa Škvoreckého – člen ediční rady (2006 – dosud)