Další pedagogové

Mgr. Richard Müller, Ph.D.

Kontakt:

muller@ucl.cas.cz

Katedra cizích jazyků

Pozice:

Vyučující anglického jazyka

Vyučované předměty:

Oborová AJ pro FA a AVE