Další pedagogové

Mgr. Petra Poukarová

Kontakt:

poukarovap@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vyučující Kultury psaného projevu

Vyučované předměty:

Kultura psaného projevu

Petra Poukarová (* 1985) vystudovala bohemistiku a fonetiku na Filozofické fakultě UK. Poté nastoupila do korektorny Lidových novin, kterým je dodnes věrná. Pracuje zároveň i jako akademický pracovník Ústavu Českého národního korpusu UK, v sekci mluvených korpusů. Podílela se na vzniku několika knih korespondence Jakuba Demla a na knize korespondence Ahoj můj miláčku.

Absolvoval VŠ: Karlova univerzita, Filozofická fakulta, obory Český jazyk a literatura / Fonetika 2004–2011

Průběh zaměstnání:
– Korektorka Lidových novin (2011 dosud)
– Akademická pracovnice Ústavu Českého národního korpusu FF UK (2013 dosud)