Další pedagogové

Mgr. Ondřej Novák

Kontakt:

novako@vskk.cz

Katedra marketingových komunikací

Pozice:

Vyučující Mediálních výzkumů v ČR

Vyučované předměty:

Mediální výzkumy v ČR

Publikace:

Kalous, J. – Kulíková, L. – Novák, O. „Bibliography of Z. Sládek“. In: Central and Eastern Europe in Crisis of 20th. Century. Prague: 1998. p. 391–420. (in Czech); Slavic Review, Issue no. 4/1996, Issue no. 1/1997 (in Czech)
Editor: Gabal, I. a kol. Etnic minorities in Middle Europe.
Prague: 1999.
Editor: Tuček, M. –Friedlanderová, H. Češi na prahu nového
tisíciletí. Praha: SLON, 2000.
Příspěvky do odborných periodik (Mediaguru,
Marketing&Media, Strategie)

Odborná orientace: Mediální výzkum, struktura a činnost mediálních a komunikačních agentur, marketingové poradenství, mediální plánování

Průběh zaměstnání:
2016–současnost: Asociace komunikačních agentur AKA; vedení projektů
2015–současnost: Asociace mediálních agentur AMSEA; výkonný ředitel
2015–současnost: mediální analýzy, poradenství (OSVČ)
2013–2015: mediální zastupitelství Czech Regio TV; Managing Director, co-owner
2003–2013: mediální agentura Universal McCann/Initiative Media; Insight&Research director
1999–2003: výzkumná agentura MEDIAN – MML-TGI; director/account director
1995–1999: Kancelář prezidenta republiky, analytický odbor; odborný referent