Další pedagogové

Mgr. Natália Šafaříková

Kontakt:

safarikovan@vskk.cz

Katedra cizích jazyků

Pozice:

Vyučující anglického jazyka

Vyučované předměty:

Anglický jazyk