Další pedagogové

Mgr. Miloš Klikar

Kontakt:

klikarm@vskk.cz

Katedra společenských věd

Pozice:

Vyučující dějin umění a kultury

Vyučované předměty:

Dějiny umění a kultury