Další vyučující

Mgr. Michal Horáček, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vedoucí tvůrčí dílny poezie

Vyučované předměty:

Dílna tvůrčího psaní

Michal Horáček (*1952) studoval v letech 1970–1974 Fakultu sociálních věd a publicistiky (později Fakulta žurnalistiky) Univerzity Karlovy, absolvoval American Studies na Macalester College v USA (1984), v roce 2005 nastoupil na studia obecné antropologie na Fakultě humanitních studií UK, kde v roce 2011 dokončil postgraduální studium prací Habitus hazardního hráče (publikována v NLN v r. 2012). Sám přednáší a vedl semináře tvůrčího psaní na Fakultě sociálních věd UK, později na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1986 pracoval jako redaktor kulturní rubriky časopisu Mladý svět, publikoval své texty v řadě zahraničních časopisů, psal eseje pro Lidové noviny. Od roku 1984 spolupracoval se skladatelem Petrem Hapkou, jako autor textů a producent spolupracuje s Richardem Müllerem, Michalem Pavlíčkem a dalšími skladateli a interprety. Vydal vlastní sbírku villonských básní Český kalendář, která byla zastoupena i v antologii Nejlepší české básně 2012. Je autorem knihy Jak pukaly ledy (Ex libris 1990), sbírky esejů O české krvi otců vlasti (NLN 2004) a libreta k lyrikálu Kudykam.