Další vyučující

Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.

Kontakt:

korenam@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vyučující literatury

Vyučované předměty:

Evropská literatura
Klíčová díla české literatury
Poetika
Interpretace klíčových děl moderní literatury
Základy redakční práce
Dílna k bakalářské práci

Markéta Kořená (*1971) vystudovala bohemistiku na FF UK v Praze, tamtéž absolvovala doktorské studium v oboru literární věda (2003). V letech 2001 až 2008 působila jako odborná asistentka v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, od roku 2009 do roku 2015 vyučovala na Literární akademii. Paralelně s výukou pracovala jako editorka a recenzentka přílohy Lidových novin Orientace a spolupracovala s řadou knižních nakladatelství (Melantrich, Triáda, Karmelitánské nakladatelství aj.). V současné době píše a rediguje pro literárně-jazykový web Dobrá čeština.