Další pedagogové

Mgr. Lucie Jablonská

Kontakt:

jablonskal@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vyučující Českého jazyka pro cizince

Vyučované předměty:

Český jazyk pro cizince