Další pedagogové

Mgr. Lucie Bradáčová

Kontakt:

bradacoval@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vyučující kultury psaného projevu

Vyučované předměty:

Kultura psaného projevu

Mgr. Lucie Bradáčová (*1979)
Vystudovala český jazyk a literaturu – učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako vedoucí vydání a šéfredaktorka čtrnáctideníku Svět počítačů. V roce 2010 nastoupila do Lidových novin na pozici vedoucí korektorny. Od roku 2014 pracuje v Týdeníku Echo jako jazyková redaktorka a editorka knižní Edice Echo. Redigovala knižní tituly pro různá nakladatelství.