VEDOUCÍ KATEDER A SPECIALIZACÍ

Mgr. Jana Mužíková

Kontakt:

muzikovaj@vskk.cz

Katedra cizích jazyků

Pozice:

Vedoucí Katedry cizích jazyků

Vyučované předměty:

Oborová AJ pro KMK

Jana Mužíková (*1974) vystudovala obor anglický a ruský jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Působila na Oddělení jazyků Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ale také jako marketingový a PR manažer v českých i mezinárodních firmách či na Velvyslanectví Indické republiky. V současné době se věnuje svému postgraduálnímu studiu při Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na PedF UK v Praze, kde se zabývá tématem formativního hodnocení ve výuce anglického jazyka.