VEDOUCÍ KATEDER A SPECIALIZACÍ

Mgr. Diana Benediktová

Kontakt:

benediktovad@vskk.cz

Pozice:

Koordinátorka kateder