Další pedagogové

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D.

Kontakt:

dvorakovat@vskk.cz

Katedra vizuální tvorby

Pozice:

Vyučující filmové analýzy a dramaturgie

Vyučované předměty:

Filmová analýza a dramaturgie

Vystudovala filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a filmovou a televizní produkci na FAMU. Působí jako odborná asistentka katedře filmových studií na FF UK, vyučuje na FAMU a na VŠKK a redaktorka recenzovaného časopisu ArteActa. Je autorkou studií věnovaných dějinám českého filmu,  spoluautorkou publikací Prag-Film AG 1941-1945 (SRN, 2008), Generace normalizace (NFA, 2016) a oceňované dětské knihy Jak vznikl film (Argo, 2017). Zabývá se mj. ekonomickými dějinami filmu, filmovou politikou či filmovou výchovou.