Další pedagogové

MgA. Nikola Tláskalová

Kontakt:

tlaskalovan@vskk.cz

Katedra vizuální tvorby

Pozice:

Vyučující fotografie

Vyučované předměty:

Aktuální tendence ve fotografii a audiovizi