VEDOUCÍ KATEDER A SPECIALIZACÍ

MgA. Marian Beneš, Ph.D., MasterQEP

Kontakt:

benesm@vskk.cz

Katedra vizuální tvorby

Pozice:

Vedoucí specializace a Ateliéru fotografie a audiovize

Vyučované předměty:

Ateliér fotografie a audiovize

Marian Beneš (*1975) absolvoval obor fotografie na pražské FAMU. Je specialistou na náročný digitální design, ve své práci úzce propojuje fotografický obraz a následnou počítačovou postprodukci. Díky Fulbrightovu stipendiu studoval na International Center of Photography v New Yorku, kde také působil jako vyučující asistent, mj. pro oblast editace digitálního obrazu. Pracoval v několika fotografických studiích v USA. Je držitelem mnoha tuzemských i mezinárodních cen (Fotografická publikace roku; Fujifilm Euro Press Photo Awards; American Photography; Czech Press Photo; Czech Grand Design; PDN Photo Annual Award; FEP European Fine Art Photograph of the Year Award). V roce 2009 byl oceněn Federací evropských profesionálních fotografů v Bruselu a získal titul QEP a v roce 2019 nejvyšší titul Master QEP (Master Qualified European Photographer).

Kromě samostatných výstav se zúčastnil i několika desítek výstav skupinových doma i ve světě. Je zastoupen ve sbírkách galerií, institucí, organizací i v soukromých sbírkách. Od roku 2010 je členem správní rady Asociace profesionálních fotografů ČR a od roku 2012 jejím viceprezidentem.

Kromě vlastní autorské tvorby a zakázkové práce se věnuje přednáškové činnosti, organizaci výstav, je členem odborných komisí a porot, angažuje se jako vedoucí v řadě tvůrčích studentských projektů (mj. kalendářů spol. Mitsubishi Motors, mezinárodních soutěží pro posluchače uměleckých škol Young Creative Chevrolet, celoevropských soutěží pro mladé tvůrce pořádané Federací evropských fotografů – FEP Emerging Talent Award). Úzce spolupracuje s prof. Miroslavem Vojtěchovským (např. dlouholetá spolupráce se Škoda Muzeem).