Další pedagogové

MgA. Marek Štim

Kontakt:

stimm@vskk.cz

Katedra vizuální tvorby

Pozice:

Vyučující Fotografie a audiovize

Vyučované předměty:

Ateliér FA

Absolvoval VŠ:
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, MgA.
– Faculty of Art and Design, Atelier of Applied and Advertising Photography

Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, BcA.
– Faculty of Art and Design, atelier: Performance

Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
– Faculty of Art and Design, atelier: Digital Media

Průběh zaměstnání: Lektor, pořádání workshopů, asistent atelieru Fotografie a audiovize

Odborná orientace: Digitální média, reklamní fotografie, video, reklamní produkce

Výtvarné obory – nejvýznamnější prezentace, výstavy:
– Festival Fotograf #4 „vidět a věřit“ spolupráce s Richardem Loskotem, výstava v ETC galerii
(Praha / 1. – 31. 10. 2014)
– Viditelné spektrum, výstava atelieru AARF, (Pro design, Amaturka, Ústí n/L., 2014)
– Prague Photo, VII. ročník (Kafkův dům, Praha 2014)
– Mezi prahem, Galerie k4, (Praha, 2014)
– Galerie Na Kalvárii (Ostré u Úštěka) samostatná výstava „osobní krajina“, 2014
– Místo a paměť (a4 – nultý prostor, Association for Contemporary Art and Culture, Bratislava, 2013)
– Prague Photo, VI. ročník (Kafkův dům, Praha 2013)
– Photo Annual awards 2013 (výstava soutěžních snímků, Teplice v Čechách, 2013)
– Příběhy míst, Topografie soudobé paměti národa (Muzeum města Ústí nad Labem, 2013)
– Osobní krajina (Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, 2013)
– Prague Photo in London (Český dům v Londýně, 2012)
– Mančaft v Litoměřicích (výstava studia Mančaft v Knihovně K.H. Máchy, 2012)
– Galerie Opera, Jiřího Myrona (Ostrava, 2012, )
– Prague Photo, V. ročník (DOX Centrum současného umění, Praha, 2012)
– Artbanka, Museum of Young Art (Praha, 2012)

Publikace:
– katalog Prague Photo (zastoupené roky 2012, 2013, 2014, 2015)
– časopis FOTO (odborné články 2013):
FOTO / č. 9 / rubrika Foto profil / osobní portfolio
FOTO / č. 14 / rubrika fotostory / článek „Loutkové divadlo“
FOTO / č. 15 / rubrika Backstage / článek „Zpátky do pohádky“
FOTO / č. 16 / rubrika Backstage / článek „ kampaň Chevrolet“

Ocenění profesní práce:
– FEP Award 2014 (The Federation of European Photographers), 2015
1. místo v kategorii “FEP Emerging Talet”
– Young Creative Chevrolet, 2013
1. místo v Národní soutěži v kategorii Fotografie
– BEHANCE_portfolio review, 2013, Czech republic
1. místo v kategorii „portfolio“
– Photo annual awards, 2013
3. místo v kategorii „Emotions“ soubour: Samorost
– Stipendium primátora města Ústí nad Labem, za mimořádné studijní výsledky, 2012
– Cena atelieru Aplikovaná a reklamní fotografie, 2012

Další aktivity:
– ŠTIMTIM PRODUCTION
(Spoluzakladatel / Art Director) Tvorba fotografických a video reklamních kampaní 2015 – současnost
– Fotografické a postprodukční lektorské kurzy Blik cvak! 2014, 2015
– Inkubátor Předlice 2012 – 2014 (spoluúčast, organizace a výstavba ve spolupráci s Fakultou umění
a designu UJEP v Ústí nad Labem a Superstudio o.s.) Inkubátor Předlice je multioborová platforma, jejímž cílem je uvádění studentů a mladých absolventů do praxe a propojování akademického světa s komerční a kulturní sférou. Program inkubátoru je zaměřen na vzdělávání v oblasti designérské praxe, výtvarného umění, poradenství a praxi samotnou. Studenti se zde podílí na vědeckých a tvůrčích projektech, provozu Armaturky, ale i na komerčních zakázkách. K inkubátoru patří také tzv. start-up, poskytující zázemí studentům vyšších ročníků a čerstvým absolventů fakulty.
Superstudio o.s. (spoluzakladatel, člen) Občanské sdružení sídlí v areálu Severočeské armaturky v městské části Předlice, což mu umožňuje spolupracovat s Galerií Emila Filly a účastnit se projektu Armaturka realizovaného Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Díky společnému působení těchto tří subjektů vzniká v Ústí nad Labem jedinečná kulturní platforma, která by svou činností měla přispět k významnému obohacení především Ústeckého kraje.
– studio Mančaft 2009 – 2014 (spoluzakladatel fotografické sekce, člen) Uskupení autorů, kteří se rozhodli spojit síly z různých odvětví designu, aby kopali za jeden tým. Myšlenka mezioborového autorského propojení vznikla již během studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v roce 2009. Propojením oborů grafického designu, fotografie, designu interiéru, ilustrace a webdesignu