Další pedagogové

MgA. Jaroslav Fišer

Kontakt:

fiserj@vskk.cz

Katedra vizuální tvorby

Pozice:

Vyučující dějin fotografie

Vyučované předměty:

Dějiny a teorie fotografie
Ateliérový seminář

Jaroslav Fišer (*1965) studoval v letech 1981–1985 fotografii na Střední průmyslové škole grafické v Praze a mezi lety 1987–1992 na FAMU. V roce 1999 absolvoval pedagogický pobyt na Akademii v Krakově a v letech 2000–2001 stáž na Káhirské univerzitě. V roce 1993 se stal výkonným ředitelem Pražského domu fotografie, následně roku 1994 nastoupil jako odborný asistent na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde působil až do roku 2002. Samostatně vystavuje od roku 1988, jeho fotografická tvorba je zastoupena mimo jiné ve Victoria Albert Museu v Londýně, v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Galerii hlavního města Prahy. V posledních letech pořádal například výstavu v Jeruzalémské synagoze, v Křížové chodbě Nové radnice, v Galerii Azeret. Jako kameraman se podílel na realizaci filmu Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D či na koprodukčním, francouzsko-německo-českém celovečerním snímku La Traverse. Od roku 2014 spolupracuje se společností Google na tvorbě virtuálních projektů.