VEDOUCÍ KATEDER A SPECIALIZACÍ

MgA. Daniel Kubec

Kontakt:

kubecd@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

tajemník Katedry literární tvorby

Vyučované předměty:

Hlavní dílna LT
Základy tvůrčího psaní

Daniel Kubec (*1988) vystudoval obor Literární tvorba na Literární akademii, kde mimo jiné
navštěvoval semináře Daniely Fischerové, Radky Denemarkové či Petry Hůlové. Již během
studia napsal řadu prozaických textů, rozhlasových, dramatických a komiksových scénářů.
Některé z nich byly inscenovány v cyklu divadelních jednoaktovek v divadle Viola a Ypsilon.
Publikoval rovněž povídky v časopisech Host a Tvar. V současné době se věnuje zejména on-
line publicistice, publikuje v internetovém magazínu Dobrá čeština, který také řídí. Jako redaktor
se podílel na přípravě řady publikací. Jeho odborná činnost se zaměřuje na výuku tvůrčího psaní
a teoretickou reflexi audioknih. Je členem oddělení teorie v Ústavu pro českou literaturu AV ČR,
v. v. i.