VEDOUCÍ KATEDER A SPECIALIZACÍ

Dipl. Des. Libor Korman

Kontakt:

kormanl@vskk.cz

Katedra vizuální tvorby

Pozice:

Vedoucí Katedry vizuální tvorby

Vyučované předměty:

Kresba, Vizuální myšlení