Další pedagogové

Ing. Michaela Vasilová, Ph.D.

Kontakt:

vasilovam@vskk.cz

Katedra marketingových komunikací

Pozice:

Vyučující managementu v kreativním průmyslu

Vyučované předměty:

Management v kreativním průmyslu