Další pedagogové

Ing. Hana Kučerová

Kontakt:

kucerovah@vskk.cz

Katedra cizích jazyků

Pozice:

Vyučující anglického jazyka

Vyučované předměty:

Anglický jazyk