Další pedagogové

Ing. BcA. Dora Čechova

Kontakt:

cechovad@vskk.cz

Katedra literární tvorby

Pozice:

Vyučující Volitelného semináře (Autorské čtení)

Vyučované předměty:

Volitelný seminář (Autorské čtení)

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Na FAMU vystudovala obor Scenáristika a dramaturgie,
na Konzervatoři Jaroslava Ježka obor Tvorba textu a scénáře.

V roce 2012 debutovala kritiky oceňovanou knihou Nechtěl jsem být Leninem. V roce 2014 vydala
rozhovory Život a sochy Olbrama Zoubka. V roce 2015 jí v nakladatelství Labyrint vyšla povídková
kniha Padaná letní jablka.
Kniha Nechtěl jsem být Leninem byla vydaná v roce 2017 v maďarském překladu Nem akartam
Lenin lenni. Řada povídek vyšla v překladech ve španělštině a v němčině.
Od roku 2015 je členkou PEN klubu.