doc. Mgr. Vladimír Kozlík

Kontakt:

kozlikv@vskk.cz

Katedra vizuální tvorby

Pozice:

Garant oboru Vizuální tvorba / Prorektor pro uměleckou a tvůrčí činnost

Vyučované předměty:

Dějiny a teorie fotografie
Ateliérový seminář

Vladimír Kozlík (*1953) na FAMU vystudoval obor umělecká fotografie (1976), následovala umělecká aspirantura na AMU (1986) a habilitace pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média – fotografie na AMU (2001). Od roku 1980 působil jako externí pedagog na FAMU, od roku 1986 byl kmenovým pedagogem na FAMU, v letech 1999–2002 zastával na FAMU funkci vedoucího katedry fotografie. Je činný v oblasti reklamní fotografie a fotografie do architektonických celků (plakáty, katalogy, kalendáře, obálky publikací, velkoplošné fotografické kompozice a solitérní abstrahované obrazy), zabývá se výtvarnou fotografií, je vedoucím oboru fotografie na SŠ a VOŠ MICHAEL. Dosud uspořádal dvacet tři samostatných výstav v tuzemsku i v zahraničí, podílel se na sto třiceti skupinových výstavách. Získal řadu ocenění – např. v USA Gold Certificate od WCPP (1989), v ČR cenu Nejkrásnější kniha roku za fotografickou publikaci Hovory s Chan-Šanem (1991) a za katalog Portrét AF cenu Nejkrásnější fotografická publikace (1998).