Další pedagogové

Brad Vice, Ph.D., M.A.

Kontakt:

viceb@vskk.cz

Katedra cizích jazyků

Pozice:

Vyučující angličtiny

Vyučované předměty:

Anglický jazyk