Další pedagogové

Me. Bc. Nikola Pařízková

Kontakt:

parizkovan@vskk.cz

Katedra marketingových komunikací

Pozice:

Vyučující Strategického řízení podniku

Vyučované předměty:

Strategické řízení podniku