Další pedagogové

BcA. Martin Novák

Kontakt:

novakm@vskk.cz

Katedra vizuální tvorby

Pozice:

Vyučující zpracování digitálního obrazu

Vyučované předměty:

Zpracování digitálního obrazu