Management v kreativním průmyslu

Denní studium / Flexi studium

Marketingové komunikace – Management v kreativním průmyslu: chcete být u toho, když se bude tvořit další ikonická reklama pro Kofolu? Nebo být šéfem týmu, který uvádí na celosvětový trh pokračování herního trháku Mafia? Pak je tento obor pro vás jasná volba. Studium vás do budoucího profesního života vybaví nezbytnou sadou nástrojů (znalostí a dovedností), které vám pomohou produkovat inovativní kreativní myšlenky a díky řadě praktických postupů je také uvádět do života. A to v oblastech, které jsou nejen zábavné, ale především velmi perspektivní.

Tuto specializaci lze studovat i ve formě FLEXI pro pracující.

Jako absolventi tohoto oboru budete žádaní. Budete mít všechny předpoklady stát se pilířem jakéhokoli marketingového týmu, ale i komunikační, mediální nebo on-line agentury. Dokážete nastartovat projekt a sestavit pro něj tým, dokážete analyzovat situaci a své lidi správně nasměrovat. Přesvědčíte se, že i při sestavování a řízení rozpočtu nebo prodávání myšlenek a konceptů můžete uplatnit svou invenci, originalitu a tvořivost. Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů vám dodají jistotu v jakékoli kreativní a manažerské profesi, protože v oblasti kreativního průmyslu patří dnes již k nezbytné výbavě. Rozšířená výuka angličtiny vám zajistí uplatnění v nadnárodních společnostech.

Během tříletého studia se teoreticky naučíte a prakticky si vyzkoušíte všechny aspekty práce v oborech, které spojuje jedna věc – kreativita. Tedy v oblasti reklamy (klasické i on-line), filmu, televizní a rozhlasové tvorby nebo herního průmyslu. A to není vše. Zkušení pedagogové i odborníci z praxe vás povedou nejen k tomu, abyste si v těchto perspektivních oborech zajistili úspěšnou kariéru, ale probudí i vaši odvahu vzít věci do vlastních rukou a založit si třeba vlastní firmu nebo agenturu.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • Marketingový manažer
 • Produkční
 • Account manager
 • Strategic planner
 • Brand manager
 • Media planner
 • Media buyer
 • Projektový manažer
 • Communication manager
 • Specialista marketingové komunikace

 

PRVNÍ ROČNÍK

V průběhu studia se klade velký důraz na ovládnutí marketingových nástrojů v kontextu komerční komunikace. Studenti se nejprve seznámí s principy fungování malých i velkých firem, zorientují se v jednotlivých oblastech kreativního průmyslu, absolvují úvod do on-line marketingu a do teorie značek. V rámci sociologických, psychologických a historických disciplín si upevní své dosavadní znalosti a naučí se je rozvíjet a využívat v mediálním a reklamním provozu. Hned od prvního ročníku začnou posilovat své komunikační a prezentační dovednosti. V dílně kreativního myšlení se naučí vnímat zdánlivě izolované jevy v souvislostech, nahlížet problémy z různých úhlů, generovat a rozvíjet nápady a vyjadřovat své myšlenky, odhalovat manipulace, ale i sami manipulovat.

 

DRUHÝ ROČNÍK

Posluchači si osvojí základy brand managementu a brand buildingu. V prakticky zaměřeném kurzu si vyzkoušejí práci projektového manažera, která zahrnuje výzkum, tvorbu strategických vizí a tzv. insightů (vhled do duše spotřebitele). Seznámí se s nástroji pro výzkum trhu a spotřebitelského chování. Získají přehled o sociálních sítích (Facebook, YouTube, Snapchat aj.) a jejich využití ve výkonnostní reklamě a při budování značky. Vyzkoušejí si práci produkčního v různých oblastech kreativního průmyslu, dozvědí se vše potřebné o realizaci komunikační kampaně a naučí se vést tým.

 

TŘETÍ ROČNÍK

V prakticky zaměřeném kurzu si vyzkoušejí práci manažera komunikace, tedy člověka zodpovědného za řízení zakázek, vyhledávání nových klientů a péči o ty stávající. Seznámí se s pravidly péče o zákazníka v digitálním prostředí a se specifiky reklamních systémů jednotlivých mediálních platforem. Osvojí si nástroje pro měření efektivnosti komerčních komunikací. Kromě práce na bakalářské práci se budou věnovat přípravě svého portfolia a startupu. Ve třetím ročníku se předpokládá aktivní spolupráce s vybraným sektorem kreativního průmyslu.

 

Požadavky oboru

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 29 000 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

KOMPLETNÍ SEZNAM PŘEDMĚTŮ

Specializační předměty

 • Dílna kreativního myšlení
 • Management v kreativním průmyslu
 • Právo a etika v komerční komunikaci
 • Úvod do on-line marketingu
 • Základy byznysu
 • Úvod do teorie značek
 • Account planning
 • Account management
 • Brand management a brand building
 • Výzkum trhu
 • Produkce v kreativním průmyslu
 • Interpersonální dovednosti – vedení týmu
 • Digitální platformy a internetové trendy I
 • Realizace komunikační kampaně
 • Výkonnostní marketing a web analytika
 • Efektivnost komerčních komunikací
 • Média a mediální strategie
 • Příprava startupu
 • Seminář k bakalářské práci
 • Specializační praxe

Oborové předměty

 • Intermediální tvorba
 • Sociologie a psychologie médií
 • Komerční komunikace
 • Angličtina: oborový seminář
 • Vizuální teorie
 • Reklama

Společný základ

 • Anglický jazyk pro studijní a odborné účely
 • Dějiny umění a kultury
 • Základy filozofie a estetiky
 • Kapitoly z marketingové komunikace
 • Kultura psaného a mluveného projevu I, II
 • Úvod do světa reklamy
 • Volitelný seminář
 • Práce s prameny

INFORMACE O SPECIALIZACI

Marketingové komunikace (s profilací Management v kreativním průmyslu) jsou součástí oboru Vizuální tvorba, který je akreditovaný v rámci studijního programu Vizuální a literární umění.

Udělej 1. krok