Kreativní marketing

Denní studium / Flexi studium

Marketingové komunikace – Kreativní marketing je unikátní studijní zaměření, které vás připraví na celou řadu kreativních a kreativně-manažerských profesí. Již během studia získáte znalosti a dovednosti, které absolventům českých vysokých škol při nástupu do reklamního a mediálního provozu citelně chybí. Dostanete příležitost rozvíjet své nadání a uplatnit svou originalitu, ale také se naučíte sladit své nápady s požadavky klienta a realizovat je v souladu s ostatními členy týmu. Ano, kreativní průmysl stále hledá silné osobnosti ochotné experimentovat a rozbíjet stereotypy, ale pokud se nenaučíte spolupracovat a komunikovat, nemáte šanci.

Informace o specializaci

Marketingové komunikace (s profilací Kreativní marketing) jsou součástí oboru Vizuální tvorba, který je akreditovaný v rámci studijního programu Vizuální a literární umění.

Tuto specializaci lze studovat i ve formě FLEXI pro pracující.

Studium na naší škole vám dá skvělé základy pro kariéru v kreativních odděleních reklamních a mediálních agentur, v televizních či rozhlasových společnostech. Díky patronátu Asociace komunikačních agentur můžete zblízka sledovat provoz špičkových reklamních firem a průběžně si ověřovat v praxi to, co se ve škole naučíte.

Během studia budete rozvíjet své znalosti a dovednosti v různých tvůrčích disciplínách (grafika, fotografie, audiovize, 3D animace, tvůrčí psaní), ale zároveň se naučíte uplatnit tyto dovednosti v rámci konkrétního zadání. Získáte přehled o aktuálních trendech v marketingových komunikacích, seznámíte se s významnými reklamními kampaněmi. Naučíte se rozvíjet své kreativní myšlení a nasměrovat ho k vytváření účinné komunikace v on-line i off-line médiích. Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů vám dodají jistotu v jakékoli kreativní a manažerské profesi, protože v oblasti kreativního průmyslu patří dnes již k nezbytné výbavě. Rozšířená výuka angličtiny vám zajistí uplatnění v nadnárodních společnostech.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • Art director
 • Creative director
 • Copywriter
 • Grafický designér

PRVNÍ ROČNÍK

V průběhu studia se klade velký důraz na ovládnutí marketingových nástrojů v kontextu komerční komunikace. Studenti se nejprve seznámí s principy fungování malých i velkých firem, zorientují se v jednotlivých oblastech kreativního průmyslu, absolvují úvod do on-line marketingu a do teorie značek. V rámci sociologických, psychologických a historických disciplín si upevní své dosavadní znalosti a naučí se je rozvíjet a využívat v mediálním a reklamním provozu. Hned od prvního ročníku začnou posilovat své komunikační a prezentační dovednosti. V dílně kreativního myšlení se naučí vnímat zdánlivě izolované jevy v souvislostech, nahlížet problémy z různých úhlů, generovat a rozvíjet nápady a vyjadřovat své myšlenky, odhalovat manipulace, ale i sami manipulovat.

DRUHÝ ROČNÍK

Posluchači si osvojí základy brand managementu a brand buildingu. Získají povědomí o mechanismech kreativního myšlení a v ateliéru / dílně si prakticky vyzkoušejí postupy různých kreativních profesí: mohou se profilovat v oblasti grafického designu, fotografie, audiovize, copywritingu, gamedesignu, 3D animace a vizuálních efektů nebo on-linu. Seznámí se s nástroji pro výzkum trhu a spotřebitelského chování. Získají přehled o sociálních sítích (Facebook, YouTube, Snapchat aj.) a jejich využití ve výkonnostní reklamě a při budování značky. Vyzkoušejí si práci produkčního v různých oblastech kreativního průmyslu, dozvědí se vše potřebné o realizaci komunikační kampaně a naučí se vést tým.

TŘETÍ ROČNÍK

Studenti pokračují v ateliérové výuce dle vlastního výběru. Seznámí se s nástroji pro výzkum trhu a spotřebitelského chování. Seznámí se s pravidly péče o zákazníka v digitálním prostředí a se specifiky reklamních systémů jednotlivých mediálních platforem. Kromě práce na bakalářské práci se budou věnovat přípravě svého portfolia a startupu. Ve třetím ročníku se předpokládá aktivní spolupráce s vybraným sektorem kreativního průmyslu.

 

Požadavky studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 29 000 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

KOMPLETNÍ SEZNAM PŘEDMĚTŮ

Specializační předměty

 • Dílna kreativního myšlení
 • Management v kreativním průmyslu
 • Právo a etika v komerční komunikaci
 • Úvod do on-line marketingu
 • Základy byznysu
 • Úvod do teorie značek
 • Ateliér dle výběru (fotografie, audiovize, grafický design, copywriting, content marketing
 • Brand management a brand building
 • Výzkum trhu
 • Kreativní myšlení
 • Produkce v kreativním průmyslu
 • Interpersonální dovednosti – vedení týmu
 • Digitální platformy a internetové trendy I
 • Realizace komunikační kampaně
 • Výkonnostní marketing a web analytika
 • Média a mediální strategie
 • Příprava startupu
 • Seminář k bakalářské práci
 • Specializační praxe

Oborové předměty

 • Intermediální tvorba
 • Sociologie a psychologie médií
 • Komerční komunikace
 • Angličtina: oborový seminář
 • Vizuální teorie
 • Reklama

Společný základ

 • Anglický jazyk pro studijní a odborné účely
 • Dějiny umění a kultury
 • Základy filozofie a estetiky
 • Kapitoly z marketingové komunikace
 • Kultura psaného a mluveného projevu I, II
 • Úvod do světa reklamy
 • Volitelný seminář
 • Práce s prameny

 

Udělej 1. krok