Oddělení vědy a výzkumu

Hlavní náplň činnosti

  • Zajišťuje odbornou a administrativní podporu související s vědecko-výzkumnou činností univerzity
  • Zajišťuje agendu související s činností Akademické grantové agentury VŠKK a její Rady, včetně administrace Ceny rektora v 5. kategorii za vynikající výsledek ve vědecké práci interních i externích pedagogů VŠKK při řešení grantových projektů AGA VŠKK (tzv. interní program na podporu VaV).
  • Pravidelně monitoruje a aktualizuje přehledy národních i mezinárodních výzev (možnosti zapojení do soutěží agentur lokálního, ale i mezinárodního významu, např. Mezinárodní visegrádský fond, TAČR, Fondy EHP a Norska, aj.) a tyto komunikuje směrem k potenciálním žadatelům – výzkumníkům
  • Spolupracuje se zahraničním oddělením VŠKK v rámci nabídky mobility vědecko-pedagogických pracovníků k posílení jejich odborného a profesního růstu na mezinárodním poli
  • Spolupracuje s ediční radou VŠKK, kontroluje vykazování publikační činnosti akademických pracovníků

Vedoucí oddělení:

Mgr. Jana Mužíková, Ph.D.
muzikova.jana@vskk.cz
Najdete nás v 1. patře VŠKK, místnost č. 102

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací