Úřední deska

Vnitřní předpisy

Studijní a zkušební řád

Etický kodex

Statut VŠKK

Disciplinární řád

Jednací řád Akademicé rady

Stipendijní řád

Statut Akademické grantové agentury (AGA)

Výnosy rektora

č. 1/2020 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení (pro termín 27. 3. 2020)
č. 2/2020 – Úprava harmonogramu AR 2019/2020 (LS)
č. 3/2020 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení (pro termíny 29. a 30. 4. 2020)
č. 4/2020 – Úprava Článku 8 Studijního a zkušebního řádu (Kontrola studia) pro AR 2019/2020 (LS)
č. 5/2020 – Úprava harmonogramu AR 2019-2020 (LS) pro FA
č. 6/2020 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení (pro termín 22. 5. 2020)
č. 7/2020 – Jmenování ediční rady
č. 8/2020 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení (pro termín 5. 6. 2020)
č. 9/2020 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení (pro termín 26. 6. 2020)
č. 10/2020 – Jmenování disciplinární komise
č. 11/2020 – Sazebník poplatků spojených se studiem a výše náhrad za poskytnuté služby
č. 12/2020 – Povinný placený kurz českého jazyka pro cizince
č. 13/2020 – Rektorské volno
č. 14/2020 – Stipendium za vynikající studijní výsledky
č. 15/2020 – Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu (AR 2021/2022)
č. 16/2020 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení (pro termín 28. 8. 2020)
č. 17/2020 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení (pro termín 25. 9. 2020)
č. 18/2020 – Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu (AR 2021/2022)
č. 19/2020 – Jmenování komisí pro SZZ (BcA. + Bc.) – řádné termíny
č. 20/2020 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. (pro termín 25. 9. 2020)
č. 21/2020 – Jmenování komisí pro SZZ (BcA. + Bc.) – opravné termíny
č. 22/2020 – Úprava součástí SZZ a jejich obsahu – Literární tvorba

č. 1/2021 – Úprava Článku 8 Studijního a zkušebního řádu (Kontrola studia) pro AR 2020/2021
č. 2/2021 – Úprava Článku 9 Studijního a zkušebního řádu (Zápis do studia) pro AR 2021-2022
č. 3/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 12. 3. 2021)
č. 4/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 12. 3. 2021)
č. 5/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 16. 4. 2021)
č. 6/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 16. 4. 2021)

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017

Plány realizace dlouhodobého záměru

Strategický záměr VŠKK 2021
Plán realizace dlouhodobého záměru VŠKK 2021
Plán realizace dlouhodobého záměru VŠKK 2020
Plán realizace dlouhodobého záměru VŠKK 2019

Plán dlouhodobého rozvoje

Souhrn odborné publikační činnosti a aktivit VŠKK 2019

Směrnice

č. 1/2020 – Cena rektora za nejlepší tvůrčí počin
č. 2/2020
– Profesní certifikát AKA a VŠKK – Vzor
č. 3/2020 
– Zásady ediční činnosti VŠKK

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací