Úřední deska

Vnitřní předpisy

Studijní a zkušební řád

Etický kodex

Statut VŠKK

Disciplinární řád

Jednací řád Akademické rady

Stipendijní řád

Statut Akademické grantové agentury (AGA)

Výnosy rektora

č. 1/2021 – Úprava Článku 8 Studijního a zkušebního řádu (Kontrola studia) pro AR 2020/2021
č. 2/2021 – Úprava Článku 9 Studijního a zkušebního řádu (Zápis do studia) pro AR 2021-2022
č. 3/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 12. 3. 2021)
č. 4/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 12. 3. 2021)
č. 5/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 16. 4. 2021)
č. 6/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 16. 4. 2021)
č. 7/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 30. 4. 2021)
č. 8/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 30. 4. 2021)
č. 9/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 4. 6. 2021)
č. 10/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 4. 6. 2021)
č. 11/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 29. 6. 2021)
č. 12/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 29. 6. 2021)
č. 13/2021 – Jmenování předsedů a členů komisí pro SZZ (BcA. + Bc.) – řádné termíny

Archiv: zde

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019
Souhrn odborné publikační činnosti a aktivit VŠKK 2019
Archiv: zde

Plány realizace dlouhodobého záměru

Strategický záměr VŠKK 2021
Plán realizace dlouhodobého záměru VŠKK 2021
Archiv: zde

Směrnice

č. 1/2020 – Cena rektora za nejlepší tvůrčí počin
č. 2/2020
– Profesní certifikát AKA a VŠKK – Vzor
č. 3/2020 
– Zásady ediční činnosti VŠKK

Zprávy o průběhu přijímacího řízení

Archiv: zde

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací