Úřední deska

Vnitřní předpisy

Studijní a zkušební řád

Etický kodex

Statut VŠKK

Disciplinární řád

Jednací řád Akademické rady

Stipendijní řád

Statut Akademické grantové agentury (AGA)

Požární ochrana a BOZP pro studenty

Výnosy rektora

č. 3/2022 – Sazebník poplatků pro programy v ČJ (AR 2022-2023)
č. 5/2022 – Stipendium za vynikající studijní výsledky pro studenty programů v ČJ (AR 2022-2023)
č. 6/2022 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Bc. programu v ČJ (AR 2023-2024)
č. 7/2022 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Mgr. programu (AR 2023-2024)

č. 1/2023 – Jmenování předsedů a členů komisí pro SZZ (Bc. + BcA.) – řádné termíny
č. 2/2023 – Jmenování předsedů a členů komisí pro SZZ (Mgr. + MgA.) – řádné termíny
č. 3/2023 – Jmenování předsedů a členů komisí pro SZZ (Bc. + BcA.) – opravné termíny
č. 4/2023 – Jmenování předsedy a členů komise pro SZZ (Mgr.) – opravný termín
č. 5/2023 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Bc. programu v ČJ (AR 2024-2025)
č. 6/2023 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Bc. programu v AJ (AR 2024-2025)
č. 7/2023 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Mgr. programu (AR 2024-2025)
č. 8/2023 – Rektorské volno (AR 2023-2024)
č. 9/2023 – Sazebník poplatků pro programy v ČJ (AR 2023-2024)
č. 10/2023 – Stipendium za vynikající studijní výsledky pro studenty programů v ČJ (AR 2023-2024)

Archiv: zde

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022
Archiv: zde

Plány realizace dlouhodobého záměru

Plán realize Strategického záměru VŠKK 2023
Plán realizace dlouhodobého záměru VŠKK 2022
Archiv: zde

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality VŠKK – Dodatek 2022
Archiv: zde

Směrnice

č. 1/2020 – Cena rektora za nejlepší tvůrčí počin
č. 2/2020
– Profesní certifikát AKA a VŠKK – Vzor
č. 3/2020 
– Zásady ediční činnosti VŠKK
č.10/2022 – Směrnice kvestorky

Zprávy o průběhu přijímacího řízení

Archiv: zde

Studentská rada

Zpráva z voleb do Studentské rady zde.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací