Úřední deska

Vnitřní předpisy

Studijní a zkušební řád

Etický kodex

Statut VŠKK

Disciplinární řád

Jednací řád Akademické rady

Stipendijní řád

Statut Akademické grantové agentury (AGA)

Požární ochrana a BOZP pro studenty

Výnosy rektora

č. 1/2021 – Úprava Článku 8 Studijního a zkušebního řádu (Kontrola studia) pro AR 2020/2021
č. 2/2021 – Úprava Článku 9 Studijního a zkušebního řádu (Zápis do studia) pro AR 2021-2022
č. 3/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 12. 3. 2021)
č. 4/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 12. 3. 2021)
č. 5/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 16. 4. 2021)
č. 6/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 16. 4. 2021)
č. 7/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 30. 4. 2021)
č. 8/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 30. 4. 2021)
č. 9/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 4. 6. 2021)
č. 10/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 4. 6. 2021)
č. 11/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 29. 6. 2021)
č. 12/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 29. 6. 2021)
č. 13/2021 – Jmenování předsedů a členů komisí pro SZZ (BcA. + Bc.) – řádné termíny
č. 14/2021 – Stipendium za vynikající studijní výsledky pro AR 2021/2022
č. 15/2021 – Rektorské volno pro AR 2021/2022
č. 16/2021 – Sazebník poplatků pro AR 2021/2022
č. 17/2021 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Bc. programu pro AR 2022/2023
č. 18/2021 – Podmínky pro přijetí ke studiu v Mgr. programu pro AR 2022/2023
č. 19/2021 – Jmenování disciplinární komise
č. 20/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 3. 9. 2021)
č. 21/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 3. 9. 2021)
č. 22/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Bc. programy (pro termín 24. 9. 2021)
č. 23/2021 – Úprava dílčího průběhu přijímacího řízení – Mgr. programy (pro termín 24. 9. 2021)
č. 24/2021 – Jmenování předsedů a členů komisí pro SZZ (BcA. + Bc.) – opravné termíny

č. 1/2022 – Jmenování předsedů a členů komisí pro SZZ (Bc. + BcA.) – řádné termíny
č. 2/2022 – Jmenování předsedů a členů komisí pro SZZ (Mgr. + MgA.) – řádné termíny

Archiv: zde

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2020
Souhrn odborné publikační činnosti a aktivit VŠKK 2019
Archiv: zde

Plány realizace dlouhodobého záměru

Strategický záměr VŠKK 2021
Plán realizace dlouhodobého záměru VŠKK 2022
Archiv: zde

Směrnice

č. 1/2020 – Cena rektora za nejlepší tvůrčí počin
č. 2/2020
– Profesní certifikát AKA a VŠKK – Vzor
č. 3/2020 
– Zásady ediční činnosti VŠKK
č.10/2022 – Směrnice kvestorky

Zprávy o průběhu přijímacího řízení

Archiv: zde

Studentská rada

Zpráva z voleb do Studentské rady zde.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací