Vedení školy

Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Vedoucí Katedry marketingových komunikací

Kontakt

pavlud@vskk.cz

Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Vedoucí Katedry marketingových komunikací

Kontakt

pavlud@vskk.cz

Pozice

Rektor / Vedoucí Katedry marketingových komunikací / Garant studijního programu Kreativní marketing a komunikace

Vyučované předměty

Úvod do marketingové komunikace

1966–1971 Fakulta sociálních věd a publicistiky UK Praha – žurnalistika

1973 rigorózní zkouška FŽ UK – PhDr.

1981 CSc. v oboru filozofických věd

1992 habilitace před Vědeckou radou Fakulty žurnalistiky UK – docent pro obor teorie žurnalistiky

2006 habilitační řízení před Vědeckou radou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – docent v oboru management a ekonomika podniku

2010 inaugurační řízení na Filosofické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře – profesor v oboru masmediální studia

1971–1990 Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy Praha – asistent, odborný asistent, docent – vedoucí katedry periodického tisku a propagace FŽ UK, zakladatel oboru propagace na Fakultě žurnalistiky

1990–1997:  ADECON – propagační a poradenská agentura Praha

1993–2007:  AMASIA – AGENTURA MARKETINGOVÝCH A SOCIÁLNĚ INFORMAČNÍCH ANALÝZ, s.r.o. jednatel

1995–doposud: AMASIA EXPO – AGENTURA PRO VÝZKUM EFEKTIVNOSTI VELETRHŮ A VÝSTAV, s.r.o. – jednatel

1997–2008: Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – zakladatel oboru marketingová komunikace

2007–2013: Vysoká škola finanční a správní Praha – vedoucí katedry marketingové komunikace, děkan Fakulty sociálních věd

2013–2018: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda – Trnava

2018–doposud: Vysoká škola kreativní komunikace, vedoucí katedry marketingové komunikace, rektor

Globální souvislosti marketingové komunikace, Historie české reklamy a marketingové komunikace do současnosti, Multimedialita veletrhů a výstav

Reklub 1927-1949 : kapitoly z dějin československé reklamy / Dušan Pavlů; 1. vyd.- [Brno] : Professional Publishing, 2017.- 282 s.-

ISBN 978-80-88260-00-4.

Veletrhy a výstavy : kultura, komunikace, multimedialita, marketing / Dušan Pavlů; 1. vyd.- Praha : Professional Publishing, 2009. 379 s. ISBN 978-80-946-38-2.

Martin Slivka, Dušan Pavlů: Špecifický segment marketingovej komunikácie – seniori. Trnava : FMK UCM, 2018. 298 s.  ISBN 978-80-8105-939-1

Názory veřejnosti na marketingovou komunikaci v krizi. Dušan Pavlů. In: KOMÉDIA. Nitra : FF UKF. 2012. ISBN 978-80-558—0191-9, S. 11-17

Masová média a reklama – minulost, současnost a budoucnost. Dušan Pavlů. In:Veda, média a politika  – globalizácia, veda, vzdelavanie, média, politika. Bratislava, VEDA SAV 2008. ISBN 978-80-224-1001-4. S. 232-238

Globální výzvy pro lokální marketingovou komunikaci / Dušan Pavlů. In: Theory of Management 3 :the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / Štefan Hittmár – ed..- Žilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2011.- ISBN 978-80-554-0419-6.- S. 144-150.

Manipulace v reklamě v ČSR v 1. polovině 20. století = Manipulation in advertising in ČSR in the 1st half of the 20th century / Dušan Pavlů. In: Médiá-moc-manipulácia / Eva Chudinová a kol..- Bratislava : Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 2016.- ISBN 978-80-89453-28-3.- S. 283-298.

Jazyk reklamy – jazyk životního stylu / Dušan Pavlů. In: Člověk – jazyk – text / Alena Jaklová (ed.).- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008.- ISBN 978-80-7394-075-1.- S. 161-167.

Počátky výzkumu trhu a efektivity reklamy jako východiska reklamní kreativity / Dušan Pavlů. In: Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci / editoři: Radim Bačuvčík, Ivana Butoracová Šindleryová.- Zlín : Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2016.  (Protipóly marketingové komunikace). ISBN 978-80-87500-83-5.- s. 29-50 [1,03 AH].

PAVLŮ, Dušan. The Beginnings of Market Research and Measurement of Market Advertising Effectiveness. Communication Today. Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 52-64. ISSN 1338-130X.

PAVLŮ, Dušan. Generation identity in constituting advertising in ČSR between the two world wars. In: Marketing identity: design that sells. editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013, S. 153-167. ISBN 978-80-8105-546-1.

PAVLŮ, Dušan. Complex promotional – advertising action: a beginning of the integrated marketing communication: (historic looking back at innovation of the Czech advertising theory and practice in the 70s and 80s of the 20th century). In: Marketing Identity: Explosion of Innovations. editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014, S. 158-172. ISBN 978-80-8105-666-6.

PAVLŮ, Dušan. First attempts in Czechoslovakia to objectivize data in advertising in the first half of the 20th century. In: Megatrends and Media: Media Farm – Totems and Taboo. Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, S. 190-203. ISBN 978-80-8105-720-5.

PAVLŮ, Dušan. Possibilities and limits of digital communication in marketing communication. In: Marketing Identity: Digital Life – part I.. editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, S. 229-246. ISBN 978-80-8105-779-3.

PAVLŮ Dušan. Zygmunt Bauman – doctor honoris causa Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Sociologický časopis. Roč. 50, č. 1 (2014), s. 153-155. ISSN 0038-0288.

PAVLŮ, Dušan. Analýza českého veletržního a výstavního trhu  Praha : SOVA –  AMASIO EXPO, ROČNÍ ANALÝZY  2002 – 2019

D. Pavlů realizoval jako řešitel nebo spoluřešitel 101 (kvalitativních i kvantitativních) výzkumů pro různé společnosti české i zahraniční, v souvislosti s jejich vstupem na český trh: 145 výzkumů spokojenosti návštěvníků a vystavovatelů na výstavách a veletrzích v ČR a SR, řadu výzkumů pro instituce státní správy.

2010 Osobnost českého veletržního průmyslu za rok 2010 za významný přínos rozvoji teorie veletržní a výstavní tvorby.

SOVA – Společenstvo organizátorů veletrhů a výstav ČR

2016 Zlaté jablko za rozvoj sociálních a humanitních věd 2016 –  cena děkanky FMK UCM Trnava

2018 Cena rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě za přínos a rozvoj v pedagogické a vědeckovýzkumné oblasti na Fakultě masmediální komunikace UCM

2019 Marketér roku 2018 – Zvláštní cena prezidia České marketingové společnosti ZELENÝ DELFÍN – za celoživotní přínos ke vzdělávání v marketingu

Člen vědeckých rad fakult a vysokých škol, na nichž působil.

Člen hodnotitelských komisí na výstavách a veletrzích v ČR.

Člen redakčních rad odborných periodik v oblasti marketingové komunikace.

Auditor akreditovaný UFI pro oblast auditingu veletržních a výstavních dat v ČR a SR.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů