Pedagogové

prof. Petr Vrána

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vranap@vskk.cz

prof. Petr Vrána

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vranap@vskk.cz

Vyučované předměty

Péče o značku

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů