Garanti a vedoucí kateder a ateliérů

doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

novotnyv@vskk.cz

doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

novotnyv@vskk.cz

Pozice

Garant programu Literární tvorba

1969 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

1969–1974 Filozofická fakulta UP – interní aspirant

1974–1976 Státní pedagogické nakladatelství – redaktor

1976–1978 Svaz českých spisovatelů – redaktor

1978–1989 Nakladatelství Odeon – redaktor

1990–1999 Ústav pro českou literaturu AV ČR – vědecký pracovník

1994–2000 Fakulta sociálních věd UK – pedagog

1999 Technická univerzita v Liberci – pedagog

1999 Český literární fond – stipendium

1998–2000 VOŠ tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého

2000–2007 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)

1999–2010 Pedagogická fakulta ZČU v Plzni – pedagog

2008–2015 Filozofická fakulta UPa – pedagog

Literární historie a kritika

Publikace:
Slovo ve světě – svět ve slovu (2007)
Ta naše postmoderna česká… (2008)
Literární reflexe 2002–2007 (2009)
Tragické existenciály Vladimíra Körnera (2013)
Literární kontrapunkty (2013)
Malá plzeňská dvanáctka (2015)
Řádečky – Rok jsem ve své vsi?
(2016)Vírou k tvorbě, tvorbou k víře (2017)
Kritikův rok 2016 & Kritikův rok 2017 (2018)
Literární diář 2017 & Literární diář 2018 (2019)

Komise MK pro podporu české literatury a literárního života

Komise MK pro tvůrčí stipendia a překlady české literatury v zahraničí

Porota Státní ceny za literaturu

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů