Pedagogové

PhDr. Kateřina Piorecká Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

pioreckak@www.vskk.cz

PhDr. Kateřina Piorecká Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

pioreckak@www.vskk.cz

Pozice

Vyučuje Klíčová díla české literatury

Vyučované předměty

Klíčová díla české literatury

Pedagogická fakulta FF UK

1999–doposud Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., vědecká pracovnice

Dějiny české literatury

Knihy:
Piorecká, Kateřina: Psaní na dotek. Materialita psaní a proces psaní v české literární kultuře 1885–1989. Praha: Academia 2016.
Piorecká, Kateřina – Piorecký, Karel: Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí 1918–1938. Praha: Academia, 2014.
Piorecká, Kateřina (ed.): O českou literaturu naukovou. Diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885–1900. Praha: Academia, 2012.
Bláhová, Kateřina: České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914). Praha: Academia, 2009.

Cena nakladatelství Academia (Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí 1918–1938. Praha: Academia, 2014)
Členka Akademického sněmu AV ČR

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů