Pedagogové

Mgr. Richard Müller, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Kontakt

mullerr@vskk.cz

Mgr. Richard Müller, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Kontakt

mullerr@vskk.cz

Pozice

Pedagog, literární vědec

Vyučované předměty

Anglický jazyk pro Mediální tvorbu, Anglický jazyk pro Literární tvorbu, Poetika, Odborný anglický jazyk pro VT

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bohemistika – komparatistika, Ph.D.

Profesní aktivity

2019–2020 New York University, Visiting Researcher (English Department)

2011 Brown University, USA, Visiting Assistant Professor (Department of Slavic Languages)

Odborná orientace

Medialita literární komunikace, literární, mediální a kulturní teorie, moderní česká literatura

Nejvýznamnější publikace

Monografie

Müller, Richard – Chudý, Tomáš a kolektiv: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha: Karolinum, 2020

Müller, Richard – Šebek, Josef: Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014

Müller, Richard – Šidák, Pavel: Slovník novější literární teorie. Praha: Academia, 2012

Odborné studie

Müller, Richard, Šidák, Pavel. Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled. Slovo a slovesnost. 2020, 81(1), 3-30.

Müller, Richard. “Mediality”. Some Fundamental Questions on the Theory and History of Media. Dějiny – teorie – kritika. 2018, 15(1), 49-68.

Müller, Richard. Parazit, šum a interference jako metafory neurčenosti smyslu v díle Jurije Lotmana a Michela Serresa. Litikon. 2018, 3(2), 119-136.

Müller, Richard. Souběžná míjení. Marxismus a zlom v pojetí literární „struktury”. Česká literatura. 2018, 66(2), 153-181.

Chartier, R., Wögerbauer, Michael, Müller, Richard. Tři textové kultury: s Rogerem Chartierem o rukopisech, knihách a digitálních médiích. Česká literatura. 2017, 65(5), 727-742. I

Müller, Richard. Distance, iluze, prokletí zisku. Problémy (nejen) novohistorické symbolické ekonomie. Svět literatury. 2017, 27(56), 22-54.

Müller, Richard. Obměny kultur, ohyby materiality. K myšlení kulturního materialismu a nového historismu. In: Müller, Richard, Šebek, J., eds. Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. 1. Praha: Academia, 2014, s. 17-108.

Významná ocenění

Nominace na Knihu roku Lidových novin (2012) za Slovník novější literární teorie

Člen redakčního kruhu časopisu Česká literatura

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů