Pedagogové

Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

iwashitad@www.vskk.cz

Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

iwashitad@www.vskk.cz

Pozice

Vyučující českého jazyka

Vyučované předměty

Základy redakční práce
Kultura psaného projevu

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů