Pedagogové

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

dvorakovat@vskk.cz

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

dvorakovat@vskk.cz

Pozice

Vyučující filmové analýzy a dramaturgie

Vyučované předměty

Filmová analýza a dramaturgie

2003 – 2011 postgraduální studium oboru filmové vědy na katedře filmových studií FF UK, Dr. SZZK, titul Ph. D.

1999 – 2003 navazující magisterský stupeň oboru filmová a televizní produkce FAMU Praha, SZZK, titul MgA.

1995 – 2002 pětiletý magisterský stupeň oboru filmová věda na FF UK, SZZK, titul Mgr.

od 2018 externí pedagožka oboru Fotografie a audiovize na VŠKK

od 2017 odborná redaktorka vědeckého recenzovaného časopisu ArteActa (AMU)

od 2011 katedra filmových studií FF UK: odborná asistentka

2012–2016 ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací Národního filmového archivu

2012–2015 členka Rady Státního fondu kinematografie

2009–2012 místopředsedkyně Rady Fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie

2006–2011 katedra filmových studií FF UK: asistentka

od 2003 externí pedagogická činnost (FAMU, FF UK, FF MU, FF UP, VŠMU, Letní škola slovanských studií FF UK, Historické semináře Česko-slovenské vztahy, akreditované kurzy pro pedagogy v NFA aj.)

Účast na českých i mezinárodních konferencích. Publikační činnost a organizace odborných workshopů.

1/ Dějiny českého a německého filmu
2/ Filmová a audiovizuální výchova a analýza filmu
3/ Dějiny filmového školství
4/ Film production studies

Monografie

DVOŘÁKOVÁ, Tereza – KLIMEŠ, Ivan. Prag-Film AG 1941-1945. Im Spannungsfeld zwiscen Protektorats- und Reichs-Kinematografie. Muenchen: edition text + kritik 2008. ISBN 978-3-88377-950-8.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza – BAREŠOVÁ, Marie. Generace normalizace. Ztracená generace českého filmu? Praha: NFA 2017. ISBN: 978-80-7004-184-0

CZ DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Jak vznikl film. Výlet do světa filmové archeologie pro malé i velké. Praha: Argo 2017. ISBN: 978-80-257-2281-7.

Ostatní publikace (výběr)

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Říše, Evropa, protektorát a film.

Prag-Film v kontextu krystalizace a realizace nacistické filmové expanze. Iluminace. 30, 2018, č. 4, s. 31-49, ISSN 0862-397X.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Českomoravské ústředí na cestě k centralizaci českého filmovnictví. Iluminace. 29, 2017, č. 2, s. 114-119, ISSN 0862-397X.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Babička, Cimbura, Paklíč – protektorát a stříbrné plátno. Dějiny a současnost, 35, 2013, č. 8, s. 21-[24]. ISSN 0418-5129.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Elmar Klos a zestátnění československé kinematografie. In: LUKEŠ Jan (ed.). Černobílý snář Elmara Klose. Praha: Národní filmový archiv 2011, s. 51-67. ISBN 978-80-7004-145-1.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Česká kinematografie v průniku totalit. Dis-/kontinuita vývoje českého poválečného filmu. In: Od svobody k nesvobodě 1945-1956. Praha: Vojenský historický ústav 2011, s. 38-47. ISBN 978-80-7278-571-1.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Marriages (not only) of convenience: history in Czech Television & television in Czech history. In: SORLIN Pierre et al. History on television in seven Eastern European countries. La Storia in televisione in sette paesi dell´Europa dell´Est. Bologna: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna 2010, s. 65-92 /71-100/. Bez ISBN.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Českomoravské filmové ústředí jako ambivalentní pilíř protektorátní kinematografie. In: Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové: Univerzita HK 2009, s. 43–67. ISBN 978-80-87378-79-3.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Marketa Lazarová v zrcadle produkčních dokumentů Filmového studia Barrandov. In: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha: CASABLANCA – Václav Žák 2009, s. 51–75. ISBN 978-80-87292-006.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Třináct minut protektorátní idyly. Reportáž z Filmových žní 1941 a co v ní není. In: Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Praha: Casablanca – ÚSTR 2009, s. 174–1845. ISBN 978-80-87292-01-3.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Im Prager Spannungsfeld. Machtstrukturen der Kinematografie im Protektorat Böhmen und Mähren. In: ROSCHLAU Johannes (ed.). Zwischen Barrandov und Babelberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. Muenchen: edition text + kritik 2008, s. 84-93. ISBN 978-3-88377-949-2.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Prager Barock – Barokní Praha. Karel Plickas Kulturfilm der 1940er Jahre als Grenzfall der Sprachversionen In: BOCK Hans-Michael – JACOBSEN Wolfgang – SCHOENING Johannes. Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 1930er Jahre. Muenchen: edition text +kritik 2006, s. 103-106. ISBN 978- 3-88377-838-9.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza – HORNÍČEK, Jiří: Kinematografie v rámci Protektorátu Čechy a Morava a Kinematografie ve třicátých letech In: PTÁČEK Luboš (ed.). Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 205, s. 33-63 a 65-84. ISBN 80-85839-54-7.

Nominace na cenu Zlatá stuha 2018 v kategorii Literatutra faktu a uměleckonaučná literatura pro děti a mládež za knihu Jak vznikl film. Výlet do světa filmové archeologie pro malé i velké.

Výzkum (výběr)

2018–2020 řešitelka výzkumného projektu Dějiny studia FAMU (DKR grant FAMU)

2017 hlavní řešitelka výzkumu Mapování realizace vzdělávacího oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých ZŠ a gymnáziích (KFS FF UK pro MK ČR)

2016–2018 spoluřešitelka výzkumného projektu Kolik kdy stál český film? (IES FSV UK, podpora SFKMG)

2015–2017 spoluřešitelka výzkumného projektu Generace normalizace: Ztracená generace českého filmu? (NFA, podpora SFKMG)

2011–2012 spolukoordinátorka a spoluřešitelka grantového projektu pro MZV ČR Filmové a zvukové dokumenty k historii čs. zahraniční politiky a diplomacie 1918-1992

2009–2010 účast na mezinárodním projektu La Storia in televisione (Pierre Sorlin a Istituto Storico Parri Emilia-Romagna Bologna)

2008–2010 řešitelka grantu GA AV Mocenské kinematografické struktury v období Protektorátu Čechy a Morava

2008–2009 řešitelka výzkumného projektu pro International Visegrad Fund Cinematic Industry in the Protectorate of Bohemia and Moravia and Slovak State: a Comparative Study

2008 spoluřešitelka a koordinátorka projektu pro Ministerstvo kultury ČR Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty z hlediska nezávadnosti pro děti a mladistvé (s prof. Janem Jirákem a CEMES FSV UK)

Další (výběr)

2012–2013 spoluorganizace, fund-rising a finanční management největší evropské konference filmových studií NECS (Praha 2013)

2016–2018 programová ředitelka Marienbad Film festivalu

Hostující editorka Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu 19, 2007, č. 1 (65). Téma: Současná česká kinematografie.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů